Tulevaisuuden maakuntakaava on digitaalinen

Uutinen 9.1.2018 klo 14.57

Palvelumuotoilu, keinoäly, avoin data, virtuaalitodellisuus. Nämä termit on totuttu yhdistämään muodikkaaseen startup-puheeseen, mutta harvemmin keskusteluun kaavoituksesta. Ympäristöministeriön ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntaliittojen yhteisessä hankkeessa maakuntakaavoitus tuotiin kuitenkin nykypäivään.

Maakuntakaava 2.0 -hankkeen tavoitteena oli luoda digitaaliselle maakuntakaavoitukselle toteuttamiskelpoinen malli. Työssä ideoitiin, miltä uusi, täysin digitaalinen kaavaprosessi voisi näyttää ja miten esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja keinoälyn kaltaisia teknologioita voitaisiin siinä hyödyntää. Samalla pohdittiin, miten maakuntakaava ja kuntakaavoitus voisivat toimia paremmin yhteen digitaalisesti.

”Hankkeessa hyödynnettiin palvelumuotoilua eri asiakasryhmien kannalta käyttäjälähtöisemmän digitaalisen kaavaprosessin ideoinnissa. Työssä määriteltiin, minkälaiset roolit esimerkiksi maakuntakaavoittajalla, kaavoituskonsultilla, lausunnonantajalla ja asukkaalla olisi uudessa kaavaprosessissa”, kertoo erityisasiantuntija Juhana Rautiainen ympäristöministeriöstä.

Ministeriön, maakuntaliittojen ja kuntien asiantuntijoiden yhteiskehittämisen tuloksena syntyi malli yhteisestä alustaratkaisusta, niin kutsutusta kaavapaikasta.

Kansallisen palvelualustan osana tulevaisuudessa toimiva kaavapaikka tarjoaisi yhdestä paikasta jatkuvasti päivittyvän, eri lähteistä yhdistetyn tietoaineiston ja siihen liittyvät työkalut. Kaavapaikkaa voisi käyttää niin maakuntakaavan vuorovaikutteiseen suunnitteluun kuin automaatiota hyödyntävään palautteiden ja mielipiteiden keräämiseen ja kohdentamiseen.

”Esimerkiksi mielipiteiden jättäminen sähköisesti kartalle, etäosallistuminen asukastyöpajoihin ja asiakaspalveluchatti voivat tavoittaa entistä laajemman joukon ja madaltaa kynnystä osallistua kaavaprosessiin. Tällöin myös positiivisesti asiaan suhtautuvien näkökulmat tulisivat huomioon otetuksi nykyistä paremmin”, Rautiainen valottaa.

Toistaiseksi kaavapaikkaa on suunniteltu vasta konseptitasolla. Monia hankkeessa tunnistettuja digitalisaation mahdollisuuksia voidaan kuitenkin hyödyntää kaavoituksessa jo nykyisellään. Maakuntakaava 2.0 -hankkeen viitoittamaa polkua kohti digitaalista kaavaprosessia kuljetaan myös parhaillaan käynnissä olevissa Paikkatietoalusta- ja KIRA-digi-hankkeissa.

Maakuntakaavoituksen digiloikka – Maakuntakaava 2.0 -hankkeen toteutuksesta vastasi WSP Finland Oy kumppaninaan Solita Oy.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Maaret Stenström, 0295 250 277, etunimi.sukunimi@ym.fi