Tuore opaskirja auttaa ikääntyneiden kotona asumista tukevien teknologioiden käytössä

Uutinen 8.6.2018 klo 15.30
mies säätää ilmalämpöpumppua
© Kuva: Mikael Ahlfors, ympäristöminsteriön kuvapankki

Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi kehitetään uusia teknologisia laitteita ja välineitä, mutta tieto niistä ei välttämättä saavuta avun tarvitsijoita. Tuore opas tukee ikääntyneitä ja heidän läheisiään teknologioiden haltuun otossa ja tarjoaa kunnille, järjestöille ja teknologioiden kehittäjille uusia näkökulmia palvelujen parantamiseen.

Ympäristöministeriön koordinoima Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 käynnisti vuoden 2017 lopulla selvityksen ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikoista ja ohjauksen saatavuudesta valtakunnallisesti. Selvityksen toteutti Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus ja ikäteknologia-asiantuntija Kristina Forsberg. Selvityksen tulokset on raportoitu juuri valmistuneessa oppaassa.

Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi kehitetään uusia teknologisia ratkaisuja, mutta tieto niistä ei välttämättä saavuta avun tarvitsijoita. Tietoa ikäteknologiasta on huonosti saatavilla, vaikka se helpottaisi ikääntyneiden kotona asumista ja arjessa selviämistä.

”Tietoa kysytään ja tarvitaan koko ajan enemmän kuin sitä helposti ymmärrettävässä muodossa on tarjolla. Tiedontarve koskee sekä teknologisia ratkaisuja että paikkoja, joissa voi saada opastusta ja neuvontaa laitteiden käytössä”, kertoo erityisasiantuntija Lea Stenberg Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksesta.

Ikäteknologiaan liittyvää ohjausta ja neuvontaa järjestävät esimerkiksi kunnat, yhdistykset ja yksityiset toimijat. Lisäksi ohjaus- ja neuvontapaikkoja voi olla esimerkiksi ammattikorkeakoulujen yhteydessä. Oppaaseen on kartoitettu tiedot selvityksessä löydetyistä yhteensä 22 ikäteknologian esittely-, ohjaus- ja neuvontapaikasta, niiden sijainnista, aukioloajoista ja toimintaperiaatteista, tutustuttavista ratkaisuista ja ohjauksen ja neuvonnan saatavuudesta.

Selvityksen yhteydessä toteutettiin kuntien vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajille kysely, johon saatiin 142 vastausta. Valtaosa vastaajista arvioi, että ikäteknologian ohjaukselle- ja neuvonnalle on tarvetta myös jatkossa. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että ohjausta ja neuvontaa olisi saatavissa esimerkiksi ikääntyneiden palveluneuvonnan yhteydessä.

Opas on tarkoitettu ikääntyneille ja heidän läheisilleen, kunnille ja järjestöille. Myös ikäteknologian kehittäjät, alan yritykset ja oppilaitokset voivat saada oppaasta uusia näkökulmia tuotteiden, palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.

”Toivon, että opas innostaa jatkossa myös uusia tahoja kehittämään ikääntyneille

tarkoitettua ikäteknologian ohjaus- ja neuvontatoimintaa”, toteaa erityisasiantuntija Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä.

Opaskirjaa on saatavissa Valli Ry:n Ikäteknologiakeskuksesta ja se on luettavissa myös sähköisesti:

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Lea Stenberg, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus, etunimi.sukunimi@valli.fi

Erityisasiantuntija Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi