Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voimaan 1.4.

Uutinen 29.3.2018 klo 11.47

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat voimaan 1. huhtikuuta. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Niiden kautta valtioneuvosto linjaa koko maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön kysymyksiä. Tavoitteilla varmistetaan, että valtakunnallisesti merkittävät asiat huomioidaan kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa.

Tavoitteiden uudistamisella pyritään vastaamaan alueidenkäytön tulevaisuuden haasteisiin ja edistämään kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa. Uudistetut tavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat:

  • toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
  • tehokas liikennejärjestelmä
  • terveellinen ja turvallinen elinympäristö
  • elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja
  • uusiutumiskykyinen energiahuolto.

     
  • Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Timo Turunen, p. 02952 50303 etunimi.sukunimi@ym.fi