Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista

Uutinen 13.7.2018 klo 11.20

Valtioneuvosto lähetti eduskunnan käsiteltäväksi Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevan lainsäädäntöaloitteen. Valtioneuvoston alustavan kannan mukaan merten roskaantumiseen on tärkeää puuttua. Valtioneuvosto kuitenkin toivoo, että direktiivin soveltamisalaan ei sisällytettäisi kuitu- ja sellupohjaisia tuotteita, joissa on vähäinen määrä tuotteen toiminnallisuuden kannalta olennaisia muovipinnoitteita.

Valtioneuvoston mukaan muovia korvaaville materiaaleille on syntymässä kysyntää, johon suomalaisilla tutkimuslaitoksilla ja yrityksillä on kehitteillä ratkaisuja.

Komissio esittää toimia kymmenelle EU:n rannoilta eniten löytyvälle kertakäyttöiselle muovituotteelle sekä kadonneille ja hylätyille muovia sisältäville kalastusvälineille. Ehdotus kattaa take away -ruokien pakkaukset, juomamukit, kertakäyttöiset ruokailuvälineet ja -astiat, erilaiset muovia sisältävät vanutuotteet, muovitikut ja pillit, filtterisavukkeet sekä muovikassit ja muovipullot. Komissio ehdottaa jäsenvaltioille tuoteryhmittäin eri toimia: kulutuksen rajoittamista, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia (esimerkiksi merkintävaatimukset) sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Komissio laajentaisi tuottajavastuuta eli tuotteiden valmistajien ja maahantuojien velvollisuutta järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuuta oltaisiin laajentamassa kymmeneen uuteen tuoteryhmään, mihin valtioneuvoston mukaan liittyy haasteita. Tuottajavastuuseen liittyviä kustannuksia on hankalaa jyvittää oikeudenmukaisesti tuottajien kesken, jos kaikille tuoteryhmille (esimerkiksi tupakantumpit) ei ole keräysjärjestelmää tai sitä ei kannata luoda, vaan ne päätyvät sekajätteeseen.

Valtioneuvosto toivoo myös keskustelua siitä, että tuottajavastuun laajentamisen sijasta roskaantumista voitaisiin ehkäistä vaihtoehtoisella tavalla. Esimerkiksi viranomaisten ja toimialojen välisellä sopimuksella tuottaja voisi sitoutua toimiin, joilla vähennetään muovituotteiden aiheuttamia ongelmia ja roskaantumista.

Valtioneuvoston alustava kanta etenee eduskunnan käsittelyyn syysistuntokaudella.