Vesi- ja ympäristölupia voi nyt hakea vaivattomasti sähköisen palvelun kautta

Uutinen 18.5.2017 klo 11.34

Ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot tiedottavat

Torstaina 18.5.2017 julkaistaan ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta. Ympäristöasioiden lupapalvelun pilottitoimialoina toimivat turvetuotanto, eläinsuojat ja vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet. Näille aloille palvelusta löytyy räätälöidyt hakemukset, joiden täyttämiseen on luotu toimialakohtaiset ohjeet. Muiden kuin edellä mainittujen toimialojen osalta palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti laajasisältöisiä yleisiä ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksia.

Palvelua tullaan kehittämään edelleen lisäämällä toimialakohtaisia räätälöintejä palveluun. Tavoitteena on saada ympäristöasioiden lupapalvelusta niin kattava, että kaikkia valtion viranomaisten toimivaltaan kuuluvia vesi- ja ympäristölupia voidaan hakea järjestelmän kautta jokaiselle toimialalle räätälöidyllä ja ohjeistetulla lomakkeella. Tavoitteena on myös viedä loppuun lupakäsittelyjen sähköistäminen.

Ympäristöasioiden lupapalveluista vastaavat ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot.

Linkki palveluun löytyy myös sivustoilta:

Muita valmiita ympäristöön liittyviä lupa-asioinnin verkkopalveluja ovat Lupatietopalvelu, jossa on mahdollista tutustua annettuihin päätöksiin ja kuulemisvaiheessa oleviin julkisiin hakemusasiakirjoihin ympäri vuorokauden, sekä sähköinen palvelu lausuntojen antamiselle ja muistutusten sekä mielipiteiden jättämiselle.

Lisätietoja

Ympäristöylitarkastaja Jenni Vaara, p. 0295 018 763, etunimi.sukunimi@avi.fi

Ympäristöylitarkastaja Reetta Klemetti, p. 0295 016 509, etunimi.sukunimi@avi.fi

Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, p. 0295 250 371, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot ovat yhteistyössä jatkaneet vesi- ja ympäristölupaprosessin digitalisaation kehittämistä. Nyt avattu ympäristöasioiden lupapalvelu on yksi aluehallinnon digitalisoiduista asiointipalveluista. Aluehallinnon asiointipalvelussa voit hoitaa asioita yrityksen nimissä tai yksityishenkilönä ja tarjolla on aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten palveluja.