Vihreä kasvu on ympäristöministeriön tulevaisuuskatsauksen ydin

Uutinen 3.10.2014 klo 8.12

Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus ''Vihreä kasvu ja kestävä elinympäristö'' on valmistunut. Katsauksen tavoitteena on tuottaa julkiseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi arvioita yhteiskunnan tilasta ja kysymyksistä, jotka edellyttävät poliittista päätöksentekoa.

Katsauksessa kuvataan toimintaympäristöä ja keskeisiä ympäristöpolitiikan päämääriä. Viisi päämäärää ovat

  • vähähiilinen ja energiatehokas Suomi
  • luonnonvarojen kestävä käyttö ja toimiva kiertotalous
  • hyvä ympäristön tila
  • monimuotoinen luonto ja toimivat ekosysteemipalvelut
  • hyvinvointia ja kilpailukykyä tukevat asumisolot

Kustakin päämäärästä esitetään kaksi eri skenaariota: 'tavoiteltu tulevaisuus' ja 'entä jos' -kehityskulku.

Lisäksi listataan keinoja, jotka ohjaisivat kehitystä kohti tavoiteltua tulevaisuutta. Lopussa esitetään esimerkkejä kehityskulkujen taloudellisista vaikutuksista.