Vilkasta visiointia 2020-luvun alueidenkäytön suunnittelusta

Uutinen 16.6.2017 klo 13.04

Tieteiden talolle kokoontui eilen 15.6. runsaat sata henkeä ideoimaan tulevaisuuden alueidenkäytön suunnittelua. Seminaari järjestettiin osana maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua.

Asunto- energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korosti avauspuheessaan uudistuksen valmistelussa tiivistä ja laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä monipuolisen tietopohjan tärkeyttä. Ministeri Tiilikainen painotti myös kestävän kaupunkikehittämisen näkökulmaa, jossa suunnittelutarpeet sovitetaan vastuullisesti paikallisiin olosuhteisiin.

Aamupäivällä keskustelua olivat vauhdittamassa myös Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä, joka paneutui erityisesti maaseudun elinvoimakysymyksiin sekä Bonava Oy:n yksikönjohtaja Matti Kuronen, jonka näkökulmana oli kaavoitus kaupunkikehittämisen välineenä.

Päivän aikana pöyhittiin laidasta laitaan tulevaisuuden alueidenkäyttöön vaikuttavia ilmiöitä. Näitä ovat muun muassa digitalisaatio, ilmasto- ja energiapolitiikka, aluerakenteen erilaistuminen ja väestömuutokset, kaupungistuminen sekä liikkumisen murros.

Iltapäivän ryhmätöissä katse käännettiin kohti 2020-luvun suunnittelun tarpeita. Todettiin, että alueidenkäytön suunnittelun ydintehtävät ovat erilaisia eri toimintaympäristöissä. Vaikka esimerkiksi kaupunkien keskustojen täydennysrakentamisen kysymykset eroavat maaseudun suunnittelusta, on aina yhtä tärkeää luoda hyvää elinympäristöä ja edistää alueiden elinvoimaa.

Seminaarissa todettiin, että nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain tavoite ”luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä” on hyvä ohjenuora myös lain kokonaisuudistukselle. Myös yhteistyön ja luottamuksen merkitys korostui niin alueidenkäytön suunnittelussa kuin käsillä olevassa lakiuudistuksessa.

Seminaarissa oli hyvä yhteistyön henki, jonka pohjalta valmistelua on hyvä jatkaa. Seuraava suurempi tapahtuma on digikaavoituksen seminaari 10. lokakuuta Helsingin Marina Congress Centerissä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Antti Irjala, p. 0295 250 102, etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 0295 250 311, etunimi.sukunimi@ym.fi