YK:n ensimmäinen valtamerikokous energisoi maailmanyhteisön mertensuojeluun

Uutinen 12.6.2017 klo 13.11

Yhdistyneiden kansakuntien korkean tason valtamerikokous kokosi ensimmäistä kertaa valtiot, järjestöt ja yritykset saman pöydän ääreen edistämään merten suojelua. Konferenssi järjestettiin kestävän kehityksen Agenda2030:n meriä koskevan tavoitteen 14 toteutuksen tukemiseksi. 

Kokous hyväksyi perjantaina 9.6.2017 päätösasiakirjana Call for Action -julistuksen. Valtiot, järjestöt, yritykset ja yksityiset toimijat tekivät yli 1300 vapaaehtoista sitoumusta valtamerten tilan parantamiseksi. Suomi lähti mukaan kaikkiaan 27 vapaaehtoiseen sitoumukseen. Näistä suurin osa on EU:n tai HELCOMin yhteisiä sitoumuksia. Sitoumusten joukossa on lupaus kansallisen meritietoportaalin perustamisesta, aikomus edistää kosmetiikan mikromuovien syrjäyttämistä ja sitoumus arktisten suojelualueiden perustamiseen tarvittavan tietopohjan parantamisesta sekä Baltic Sea Action Groupin sitoumus toimista ravinteiden kierrättämiseksi ja hiilen sitomiseksi maaperään.

Monet valtiot ilmoittivat kokouksen aikana uusien merellisten suojelualueiden perustamisesta. Tällä hetkellä meristä on suojeltuja 5,7 prosenttia. Kokouksen aikana ilmoitetut alueet lisäävät suojeltujen merialueiden määrää 4,4 prosenttiyksiköllä. Se antaa toivoa, että YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoite 10 prosentin suojelupinta-alasta saavutetaan maailman merillä vuoteen 2020 mennessä.

Valtiot korostivat voimakkaasti sitoutuneisuuttaan Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoon huolimatta presidentti Donald Trumpin aikeista irrottaa Yhdysvallat sopimuksesta. Valtameret ja ilmasto ovat toisiinsa kytkeytyneitä. Valtameret tuottavat puolet ilmakehän hapesta ja imevät itseensä noin neljänneksen hiilidioksidista. Ilman hiilidioksidi happamoittaa meriä ja lämpötilan nousu uhkaa merten ekosysteemejä.

Ruotsin ja Fidžin isännöimä konferenssi onnistui saamaan maailmanyhteisön liikkeelle ja ratkomaan valtamerten ongelmia. Suomesta konferenssiin osallistui parinkymmenen hengen valtuuskunta, joka koostui virkamiehistä ja tutkimuslaitosten, yritysten ja järjestöjen edustajista. Valtuuskuntaa johti ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Seuraava The Ocean -konferenssi järjestetään vuonna 2020 Kenian ja Portugalin isännöimänä.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Maria Laamanen, valtuuskunnan varapuheenjohtaja, mertensuojelu, +358 295 250 359, etunimi.sukunimi(at)ym.fi

Neuvotteleva virkamies Penina Blankett, meriluonnonsuojelu, +358 295 250 058, etunimi.sukunimi(at)ym.fi

Neuvotteleva virkamies Henna Haapala, arktiset meret, +358 295 250 070, etunimi.sukunimi(at)ym.fi

Neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg, YK:n biodiversiteettisopimus ja Aichi-tavoitteet, +358 295 250 321, etunimi.sukunimi(at)ym.fi