Yhden luukun lakihankkeen ohjausryhmä: Lupamenettelyiden yhteensovittamisen vaihtoehto jatkovalmisteluun

Uutinen 10.4.2017 klo 10.22

Yhden luukun lakihankkeen ohjausryhmä keskusteli 7.4. YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamismalleista sekä lupamenettelyiden yhteensovittamisen vaihtoehdosta. Hallitusneuvos Satu Sundberg esitteli vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja.

kärkihankelogo

Lupamenettelyiden yhteensovittamisesta ohjausryhmä oli yksimielinen siitä, että lainsäädännön valmistelu aloitetaan eri menettelyjä ajallisesti yhteensovittavan vaihtoehdon pohjalta. Yhteensovitetusta menettelystä säädettäisiin uusi menettelylaki.

Valmistelua YVA- ja lupamenettelyn yhteensovittamiseksi jatketaan vaihtoehdolla, jonka mukaan YVA-selostuksesta ja ympäristölupahakemuksesta voidaan kuulla samanaikaisesti.

Lisäksi ohjausryhmä sai tilannekatsauksen teollisuusneuvos Sirpa Alitalolta työ- ja elinkeinoministeriöstä sähköisten lupamenettelyjen tietojärjestelmien kehittämisestä. Tutkija Antti Belinskij Itä-Suomen yliopistosta esitteli Hollannin yhden luukun lupamallia ja alan lainsäädännön kehitystä.

Seurantaryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Hannele Pokka kertoi, että lakihankkeen vaikutusten arviointihanke on käynnistymässä Suomen ympäristökeskuksen koordinoimana.

Ohjausryhmä seuraava kokous on 28.4.2017. Lainsäädäntöhankkeen linjaukset valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä, ja niistä laaditaan väliraportti. Lisäksi ympäristöministeriössä järjestetään kuulemistilaisuus lakihankkeesta 8.5. klo 13-16.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitusneuvos Satu Sundberg, p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@ym.fi