Ympäristöministeriö haastoi valtioneuvoston kanslian seuraamaan ministeriöiden ympäristövaikutuksia

Uutinen 5.2.2018 klo 10.47

Ympäristöministeriö on tehnyt aloitteen valtioneuvoston kanslialle, että se ryhtyy keräämään ja julkistamaan vertailutietoa ministeriöiden keskeisistä ympäristötunnusluvuista eli energian, paperin ja veden kulutuksesta, jätemääristä sekä matkustamisesta.

Suomi on maailman kärkeä kestävässä kehityksessä poliittisessa päätöksenteossa. Ympäristöministeriön aloitteen mukaan myös ministeriöiden toiminnan tulee olla kestävän kehityksen mukaista.

Kestävän kehityksen periaatteet on kytketty muun muassa hallituksen vuosikertomukseen sekä budjetti-, talous- ja tulossuunnitteluun. Nyt on aika siirtää kestävän kehityksen näkökulma nykyistä paremmin myös ministeriöiden toimintaan. Valtionhallinnon ympäristösuorituskykyä on tärkeää seurata, jotta sitä voitaisiin myös ohjata.

Ympäristöministeriö on ainoa ministeriö, jolla on käytössä ympäristöjärjestelmä, WWF:n Green Office. Ympäristötavoitteiden asettamisen ja seuraamisen ansiosta esimerkiksi paperinkulutus on laskenut neljänneksen ja sähkönkulutus lähes 30 prosenttia ympäristöministeriössä vuosina 2012-2016.

Tietoa ympäristöministeriön käyttämästä ympäristöjärjestelmästä: