Ympäristöministeriö täsmensi asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevaa asetusta

Uutinen 6.2.2018 klo 16.16

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen asuin-, majoitus- ja työtiloista annetun asetuksen muuttamisesta.

Muutos koskee asuinrakennuksen ja sen vastapäisen rakennuksen välisen vähimmäisetäisyyden määritelmää asetuksen 5 §:n 2 momentissa. Nyt tehdyssä päivityksessä määritelmään palautettiin asemakaava koskeva kirjaus:

”Etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan edessä samassa tai naapurikiinteistössä olevaan vastapäiseen rakennukseen tulee olla vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen korkeus huoneen lattiatasolta mitattuna, ellei asemakaavasta muuta johdu.”

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa asetuksessa asemakaavaa koskeva sivulause oli poistettu, sillä tarkoituksena oli selkeyttää lainsäädäntöä niin, ettei puhtaasti teknisessä asetuksessa käsiteltäisi kaavoitusta. Muutos nähtiin mahdollisena, koska asemakaava on juridiselta luonteeltaan hallintopäätös ja esimerkiksi erityisen tiivistä kaupunkirakennetta suunniteltaessa kunnat olisivat voineet edelleen tehdä alueellisen poikkeamispäätöksen.

”Saadun palautteen perusteella päätimme kuitenkin palauttaa asetukseen vuodesta 2004 käytössä olleen kirjauksen. Asetuksella ei ole ollut tarkoitus vaikeuttaa asemakaavoitusta, joten sivulauseen lisääminen on perusteltua”, sanoo rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä.

Asetuksen muutos astuu voimaan 14.2.2018.

Lisätiedot:

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ym.fi