Ympäristöpäivät 22. - 23.5.2018

Uutinen 9.4.2018 klo 10.37

Ympäristöministeriö järjestää Ympäristöpäivät 22.-23.5.2018 Finlandia-talolla. Tapahtuma jakaantuu kahteen osaan: 22.5. Euroopan komission kanssa järjestettävään maadialogiin EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanosta Suomessa sekä 23.5. pidettävään tulevaisuus-aiheiseen seminaariin. Tilaisuuksiin on kutsuttu laajasti ministeriön eri sidosryhmiä elinkeinoelämästä, hallinnosta, järjestöistä sekä kunnista.

22.5. EIR-maadialogi

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (EIR, Environmental Implementation Review) on komission käynnistämä menettely, jolla pyritään parantamaan EU:n ympäristölainsäädännön ja laajemmin EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. EIR-prosessin tavoitteena on paneutua täytäntöönpanon haasteisiin yhdessä eri ympäristötoimijoiden, kuten hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Maadialogeissa Euroopan komission ympäristöpääosaston ja jäsenvaltion välillä keskustellaan komission esiin nostamista täytäntöönpanon haasteista ja mahdollisuuksista. Komissio on julkaissut kaikista jäsenvaltioista maakohtaisen arviointiraportin vuonna 2017

23.5. Tulevaisuusseminaari

Tulevaisuusseminaari luotaa laajasti ympäristöministeriön hallinnonalan pitkän ajan näkymiin. Tilaisuus jakaantuu kolmeen pääteemaan:

  1.  Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto
  2.  Kiertotalous ja vähähiilisyys
  3.  Kestävä kaupunkikehitys.

Teemoihin virittäydytään asiantuntijapuheenvuorojen, case-esimerkkien sekä paneelikeskustelujen avulla.

Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä.

Keskusteluun voi osallistua myös Twitterissä #ympäristöpäivät