Ympäristöpäivät 22. - 23.5.2018

Uutinen 9.4.2018 klo 10.37

Ympäristöministeriö järjesti Ympäristöpäivät 22.-23.5.2018 Finlandia-talolla. Tapahtuma jakaantui kahteen osaan: 22.5. Euroopan komission kanssa järjestettyyn maadialogiin EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanosta Suomessa sekä 23.5. pidettyyn tulevaisuus-aiheiseen seminaariin. Tilaisuuksiin oli kutsuttu laajasti ministeriön eri sidosryhmiä elinkeinoelämästä, hallinnosta, järjestöistä sekä kunnista.

22.5. EIR-maadialogi

Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon arviointi (EIR, Environmental Implementation Review) on komission käynnistämä menettely, jolla pyritään parantamaan EU:n ympäristölainsäädännön ja laajemmin EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. EIR-prosessin tavoitteena on paneutua täytäntöönpanon haasteisiin yhdessä eri ympäristötoimijoiden, kuten hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Maadialogeissa Euroopan komission ympäristöpääosaston ja jäsenvaltion välillä keskustellaan komission esiin nostamista täytäntöönpanon haasteista ja mahdollisuuksista. Komissio on julkaissut kaikista jäsenvaltioista maakohtaisen arviointiraportin vuonna 2017.

Esitykset 22.5.

Videotallenteet 22.5.

23.5. Tulevaisuusseminaari

Tulevaisuusseminaari luotasi laajasti ympäristöministeriön hallinnonalan pitkän ajan näkymiin. Tilaisuus jakaantui kolmeen pääteemaan:

  1.  Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto
  2.  Kiertotalous ja vähähiilisyys
  3.  Kestävä kaupunkikehitys.

Teemoihin virittäydyttiin asiantuntijapuheenvuorojen, case-esimerkkien sekä paneelikeskustelujen avulla.

Esitykset 23.5.

Videotallenteet 23.5.

Keskustelua käytiin Twitterissä tunnisteella #ympäristöpäivät