Ympäristörikostorjunnan toimeenpanoryhmä jatkokaudelle

Uutinen 2.1.2017 klo 15.05

Ympäristöministeriö asetti ympäristörikostorjunnan valtakunnallisen toimeenpanoryhmän toiselle kaudelleen vuoden 2018 loppuun. Ryhmä perustettiin vuonna 2015 ympäristörikostorjunnan strategian toimeenpanemiseksi.

Toimeenpanoryhmän tehtävänä on tehostaa ympäristörikoksia torjuvien viranomaisten yhteistyötä ja keskinäistä vuoropuhelua. Lisäksi ryhmän tarkoitus on seurata ympäristörikostorjunnan toimenpideohjelman toteuttamista.

Ympäristöministeriötä ryhmässä edustaa puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ja ryhmän sihteeri, hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki- Laakso.

Muut ryhmän jäsenet edustavat Poliisihallitusta, oikeusministeriötä, sisäministeriötä, Tullia, Rajavartiolaitosta, Keskusrikospoliisia, syyttäjälaitosta, ELY-keskuksia, Suomen Kuntaliittoa ja Poliisiammattikorkeakoulua.

Lisätietoa:

Ympäristöministeriö, hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso  0295 250 150, etunimi.sukunimi@ym.fi