Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Eurooppalaiset ratkaisut fosforin kestävään käyttöön esillä Helsingissä 11.-13. kesäkuuta

Helsingissä järjestetään 11.-13. kesäkuuta Euroopan merkittävin fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä tapahtuma. European Sustainable Phosphorus Conference -tapahtum...

20.4.2018
Kevätpörriäinen surisee ympäristöministeriön ala-aulan ikkunoissa Aleksilla

Pääkaupunkiseudulla yksi värikkäitä kevään merkkejä on Helsingin ala-asteiden oppilaiden tekemiä tarinoita ja piirustuksia sisältävän Kevätpörriäinen-lehden ilmestyminen. Tänä vuonna Kevätpörriäisen t...

19.4.2018
Kestävän kaupunkikehityksen työpaja Jyväskylässä 4.5.

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelman valmistelun kolmas työpaja pidetään 4.5. Jyväskylässä, klo 11.30–16. Ilmoittaudu mukaan 27.4. mennessä!

17.4.2018
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden luettelosta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamista. Muutos liittyy YVA-menettelyä edellyttävien...

13.4.2018
Kommentoi maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista tukevaa keskustelupaperia

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja keskustelupaperista, johon on koottu ideoita ja näkemyksiä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisestä. Keskustelupaperi on l...

12.4.2018
Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa koskeva kartoitus valmistunut

Ympäristöministeriön johtamassa kestävän kaupunkikehityksen ohjelmassa (2017–2022) on valmistunut ohjelman teemoja ja aihealueita koskeva laaja kartoitus.

11.4.2018
Ympäristöpäivät 22. - 23.5.2018

Ympäristöministeriö järjestää Ympäristöpäivät 22.-23.5.2018 Finlandia-talolla. Tapahtuma jakaantuu kahteen osaan: 22.5. Euroopan komission kanssa järjestettävään maadialogiin EU:n ympäristöpolitiikan ...

9.4.2018
KIRA-digin viimeinen kokeiluhankehaku keräsi 74 hakemusta

Rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistävän KIRA-digi -hankkeen eilen 5.4.2018 päättynyt kuudes ja viimeinen kokeiluhaku keräsi yhteensä 74 hakemusta. Hakemusten kokonaisbudjetti on lähes 7 miljo...

9.4.2018
Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet voimaan 1.4.

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat voimaan 1. huhtikuuta. Valtioneuvosto päätti tavoitteiden uudistamisesta 14.12.2017.

29.3.2018
Kestävän kaupunkikehityksen Oulun työpaja 13.4. muutettu virtuaalikokoukseksi

Tiedoksi osallistujille: Ennakkotiedosta poiketen Oulussa 13.4. järjestettäväksi aiottu työpaja pidetään täysin virtuaalisena. Jos et ole ilmoittautunut, mutta haluat osallistua sähköiseen työpajaan, ...

29.3.2018
Saksan kaivosviranomaisen Nord Stream 2 -lupa saatavilla

Saksa on toimittanut kaivosviranomaisensa Nord Stream 2 -maakaasuputkihanketta koskevan lupapäätöksen Suomelle. Saksa antoi päätöksen 31.1.2018.

26.3.2018
Lapset ja nuoret etsivät eurooppalaisia tarinoita omasta lähiympäristöstään

Kulttuuriympäristön tekijät on Suomessa kehitetty lasten ja nuorten kilpailu, jossa tutkitaan ja arvioidaan lähiympäristöä ja kulttuuriperintöä. Vuodesta 2018 alkaen kilpailu on koko Euroopan yhteinen...

23.3.2018
Ohjausryhmä kehittämään rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä

Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittämiseksi. Hanketta tukee laajapohjainen ohjausryhmä, joka aloitti työnsä 14.3.2018.

15.3.2018
Geenimuunneltujen lajien riskit entistä paremmin hallintaan

Kansainvälistä bioturvallisuutta säätelevään Cartagenan pöytäkirjaan saatiin tällä viikolla tärkeä lisäys, joka edistää geenimuunneltujen organismien aiheuttamien vahinkojen torjumista.

6.3.2018
Opas kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjauksesta lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta oppaaksi Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjauksesta. Kyseessä on vuodelta 1997 olevan oppaan päivitys vastaamaan nykytietoa ja uudis...

6.3.2018
Tuki kansalaisjärjestöille kansainvälisiin ympäristökokouksiin osallistumiseksi

Ympäristöministeriö ja ulkoministeriö myöntävät suomalaisille kansalaisjärjestöille tukea, jotta järjestöt voivat osallistua keskeisimpien ympäristösopimusten, kuten biodiversiteetti-, ilmasto- ja kem...

6.3.2018
Itämereltä ehdolla kohteita ekologisesti tai biologisesti merkittäväksi merialueeksi

Itämereltä ehdotetaan yhdeksää kohdetta ekologisesti tai biologisesti merkittävien merialueiden verkostoon (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas, EBSA). Niistä viisi on valtioiden väl...

26.2.2018
KIRA-digi -hankkeen kilpailutuksessa etsitään tekijää rakennetun ympäristön digitalisaation lakiklinikalle

Lakiklinikalla halutaan helpottaa lainsäädäntöongelmia kohtaavien, alan digitalisaatiota toteuttavien yritysten ja yhteisöjen toimintaa tarjoamalla mutkatonta apua ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia...

21.2.2018
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät juhlistavat tarinan voimaa

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien avajaisjuhlaa vietettiin 7.2. Helsingissä. Tänä vuonna päiviä juhlitaan teemalla ”Tunne perintösi, jaa tarinasi”. Kulttuuriympäristöpäivien pääajankohta on syyskuun ...

13.2.2018
Uusi julkaisu jätteeksi luokittelun päättymisestä

Jätteeksi luokittelun päättymisen hyödyt ja haitat -selvityksessä arvioitiin jätteeksi luokittelun päättävän sääntelyn (End of Waste) tarvetta ja mahdollisuuksia Suomessa.

8.2.2018

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen