Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeelta lähes 83 000 euroa avustuksia kuntien puurakentamiseen

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on myöntänyt yhteensä 82 600 euroa avustusta kahdelle hankkeelle, jotka edistävät kuntien puurakentamisen kokeilu-, käynnistämis- tai tutkimustoimenpiteitä...

19.7.2018
Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista

Valtioneuvosto lähetti eduskunnan käsiteltäväksi Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevan lainsäädäntöaloitteen. Valtioneuvoston alustavan kannan mukaan merten roskaantumiseen on tärkeää puuttua...

13.7.2018
Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettavia kohteita keränneeseen kyselyyn tuli toista sataa vastausta

Ympäristöministeriö ja museovirasto pyysivät suomalaisilta ehdotuksia kohteista, jotka kannattaisi sisällyttää Suomen maailmanperinnön kansalliseen aieluetteloon. Perjantaina 6.7. päättyneeseen kysely...

9.7.2018
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavasta koodiluettelosta

Ympäristöministeriö on käynnistänyt EU:n INSPIRE-direktiivin edellyttämien kaavoituksen koodiluetteloiden laatimisen. Ensimmäisenä laaditaan kaavatyyppejä ja kaavan vaiheita kuvaavat kansalliset koodi...

25.6.2018
EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistu

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutos julkaistiin tänään. Muutos tulee voimaan 20 päivän kuluttua tästä päivästä, minkä jälkeen jäsenvaltioilla on 20 kuukautta aikaa viedä direktiivin si...

19.6.2018
Ruotsin myöntämä Nord Stream 2 -lupa saatavilla

Ruotsi on toimittanut Nord Stream 2 -maakaasuputkihanketta koskevan lupapäätöksen Suomelle.

18.6.2018
Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeen avustukset kuntien puurakentamisen hankkeisiin – haku käynnissä 5.7. asti

Ympäristöministeriön johdolla laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma rahoittaa valtionavustuslain (688/2001) mukaisena avustuksena hankkeita, jotka edistävät puun käyttöä ka...

14.6.2018
Raportti: Jätteiden keräystavoitteisiin yltäminen vaatii nykyistä tiukempia velvoitteita Suomessa

Ympäristöministeriön teettämässä hankkeessa selvisi, että kansallisen tason erilliskeräysvelvoitteet, painoon perustuvat jätemaksut ja nykyistä laajempi lajitteluneuvonta saattaisivat olla toimivia yh...

13.6.2018
YK:n Cristiana Pașca Palmer Suomessa: Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ihmiskunnan suurin haaste

YK:n apulaispääsihteeri ja luonnon monimuotoisuussopimuksen johtaja Cristiana Pașca Palmer vierailee Suomessa 10.–12.6.

11.6.2018
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelujaostot asetettu

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä on tänään asettanut viisi valmistelujaostoa työnsä tueksi.

11.6.2018
Suomi eturintamassa testaamassa eurooppalaisia rakentamisen resurssitehokkuusmittareita

Suomalaiset rakennushankkeet testaavat innokkaasti Euroopan komission kehittämiä Level(s)-mittareita, joilla pyritään parantamaan rakennusten resurssitehokkuuden ja ympäristövaikutusten arviointia. Tä...

8.6.2018
Tuore opaskirja auttaa ikääntyneiden kotona asumista tukevien teknologioiden käytössä

Ikääntyneiden kotona asumisen tueksi kehitetään uusia teknologisia laitteita ja välineitä, mutta tieto niistä ei välttämättä saavuta avun tarvitsijoita. Tuore opas tukee teknologioiden haltuun otossa ...

8.6.2018
Ympäristöministeriö sai 117 ideaa muovitiekartan jatkovalmisteluun

Ympäristöministeriö järjesti verkossa avoimen ideoinnin Suomen muovitiekartan toimista. Kolmen viikon aikana saatiin yhteensä 117 ideaa, joita osallistujat kehittivät yhdessä eteenpäin. Eniten ideoita...

5.6.2018
Korjauksilla esteettömiä ja ikääntyneille soveltuvia asuntoja

Ympäristöministeriö on käynnistänyt selvityksen kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi. Selvitys kohdentuu ...

5.6.2018
Ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus ja strategia 2030 on julkaistu

Ympäristöministeriö on laatinut tulevaisuuskatsauksen ja uusinut strategiansa vastatakseen toimintaympäristön muutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen sekä luonnonvarojen käytön kestävy...

4.6.2018
Voittajaidea kasvihuone- ja biokaasutuotannon symbioosista esiteltiin ministeri Tiilikaiselle

Ravinnekierrätyksen innovaatioleirin voittajaryhmä esitteli ideansa kasvihuone- ja biokaasutuotannon symbioosista asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

1.6.2018
#suojelentätä-kuvakisassa etsitään arjen kulttuuriympäristöjä kesäloman ajan

Ympäristöministeriö on käynnistänyt kesän ajan kestävän #suojelentätä-valokuvakisan, jolla kannustetaan jokaista tarkkailemaan arkista ja läheltä löytyvää kulttuuriympäristöä uusin silmin. Katso kisao...

1.6.2018
Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton Green Deal palkittiin vuoden vaikuttavimpana kestävän kehityksen sitoumuksena

Ympäristöministeriön ja Kaupan liiton Green Deal -muovikassisitoumus on palkittu vuoden vaikuttavimpana sitoumuksena. Palkinto jaettiin Kestävän kehityksen teemaviikon (30.5.-4.6.) avanneessa Kestävän...

30.5.2018
Ympäristöministeriön uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui

Ympäristöministeriö on valmistellut uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka kattaa vuodet 2018-2023. Ministeriössä päätettiin yhdistää tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma,...

28.5.2018
Tekniset kunnostustoimet eivät lupaa pikaista helpotusta Itämeren tilaan

Ympäristöministeriön teettämä tuore konsulttiselvitys käsittelee mahdollisuuksia hallita Itämeren sisäisiä ravinnevarastoja ja nopeuttaa Itämeren toipumista rehevöitymisestä. ”Selvitys vahvistaa käsit...

25.5.2018

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen