Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Julkaistu
Kärkihanke paransi Suomen osaamista ravinteiden kierrätyksessä

Hallituksen kärkihankkeesta ravinteiden kierrätyksen lisäämiseksi ja Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi on valmistunut ulkopuolinen vaikuttavuuden arviointi. Arvioinnin perusteella jäteveden ra...

17.1.2019
Itämeren suojelukomissio laatii Suomen johdolla kunnianhimoista merensuojelusuunnitelmaa

Suomi on Itämeren suojelukomission, Helcomin, puheenjohtajana kahden vuoden ajan vuosina 2018-2020. Puheenjohtajana Suomi on keskeisesti vaikuttamassa siihen, minkälaista yhteistyötä Itämeren alueella...

15.1.2019
Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa

Ympäristöministeriön tuore opas tarjoaa konkreettisia ohjeita suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

10.1.2019
Valkeakosken Kaapelinkulma -kaivoshankkeen ympäristölupa ja -valvonta kunnossa

Julkisuudessa viime päivinä esillä olleen Dragon Mining Ltd.:n Valkeakosken kultakaivoshankkeen ympäristövalvonnasta ei ole löytynyt huomautettavaa.

2.1.2019
Lannasta iloa ja hyötyä

Iso joukko kierrätysravinteiden tuotannon, biomassojen käsittelyn ja alueellisen yhteistyön ammattilaisia kokoontui Seinäjoelle 10.12. Tapahtumassa jaettiin kokemuksia ravinteiden kierrätyksen ja vesi...

20.12.2018
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2019 alusta voimaan tulevat säädökset

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2019 voimaan uusia säädöksiä.

20.12.2018
Seminaari luonnonsuojelun rahoituksesta 30.11.2018

Mitä rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja hoitoon Natura 2000-alueilla ja niiden ulkopuolella? Minkälaisia kokemuksia erilaisten EU- tai kansallisten rahoituslähte...

17.12.2018
Meren tilan parantamiseksi tarvitaan jatkotoimia osoittaa uusi tila-arvio

Itämeren tilasta on valmistunut laaja tietopaketti Suomen meriympäristön tila 2018. Raportissa on määritelty, mitä Itämeren meriympäristön ”hyvä tila” tarkoittaa, ja meriympäristön tila vuosina 2011–2...

13.12.2018
Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 10.12.2018 ja tämän ilmoituksen kohda...

10.12.2018
Kulttuuriympäristöaiheinen joulukalenteri avattu – kurkista luukkujen taakse!

Joulukalenteri on tärkeä osa monien jouluperinteitä. Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Kulttuuriymparistomme.fi-palvelun joulukalenteri palaa ilahduttamaan ja jakamaan erilaisia kulttuuriympäris...

1.12.2018
Littoistenjärven jännitysnäytelmä ja muita kertomuksia

Mitä on opittu vesienhoidosta viime vuosiena? Miten yhdistetään luontoarvojen vaaliminen ja maatalous? Kuinka hallitaan ravinnekuormitusta pelloilta ja kaupungeista? Vastauksia muun muassa näihin kysy...

30.11.2018
Ministeri Tiilikaisen Egyptin matka peruuntuu sairastumisen vuoksi

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen oli määrä johtaa Suomen valtuuskuntaa Egyptin Sharm El-Sheikhissä alkavan YK:n luonnon monimuotoisuuskokouksen korkean tason osuuden aikana 14...

13.11.2018
Mitä ravinteiden kierrätyksen hankkeet saivat liikkeelle?

Kuluvan hallituskauden aikana on parannettu ravinteiden hyötykäyttöä sekä tehostettu Itämeren ja vesien suojelua. Työn tuloksia esittelevä kiertue on käynnistymässä. Kiertueella esitellään työn vaiku...

8.11.2018
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät vievät viihteen ja taiteen tiloihin vuonna 2019

Millainen tila herättää kokemukset ja tarinat eloon? Tätä pohditaan lukuisissa tapahtumissa vuonna 2019, kun Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään teemalla "viihteen ja taiteen tiloissa".

8.11.2018
Tommi Laantista lähiympäristöstä ja asumisesta vastaava päällikkö ympäristöministeriöön

Ministeri Tiilikainen on määrännyt asuntoneuvos Tommi Laantin ympäristöministeriön lähiympäristö ja asuminen -yksikön päälliköksi ajalle 1.11.2018–31.5.2020.

1.11.2018
Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2019 on käynnissä

Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustusten hakuaika vuodelle 2019 on alkanut. Haku on käynnissä 24.10.2018 alkaen ja 30.11.2018 asti. Tiettyjen avustusten osalta hakuaika saattaa olla toinen...

24.10.2018
Lausuntopyyntö Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden luoteisen reittivaihtoehdon Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ja mielipiteitä hankkeen Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista viranomaisilta, asukkailta ja yhteisöiltä.

19.10.2018
Selvitys: jätteiden energiahyödyntämisen asemaa parannettava

Suomessa tulisi harkita tiettyjen jätteiden energiahyödyntämisen aseman paran­tamista ja selkeyttämistä osana jätteen käsittelyä ja kierrätystä. Lisäksi on selvittävä, miten jäteperäisten kierrätyspol...

12.10.2018
Mrluudistus.fi-sivusto on avattu

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta kertova verkkosivusto on avattu tänään. Sivustolla on tietoa siitä, mitä asioita uudistus koskee, miten työ etenee, koska on luvassa tapahtumia tai mu...

5.10.2018
Ilmansuojeluohjelma tavoittelee terveellisempää puun polttoa

Julkisuudessa on ajoittain oltu huolissaan puun pienpolton tulevaisuudesta ja aikeista kieltää se lainsäädännöllä. Näin ei olla tekemässä, vaan jatkossakin Suomessa tullaan nauttimaan takkojen, kiukai...

5.10.2018

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen