Vedenalainen meriluonto yllätti monimuotoisuudellaan – tieto koottu kirjaksi

Uutinen 27.9.2017 klo 13.00
Vedenalaista luontoa, Itäinen Suomenlahti. Kuva Petra Pohjola. Metsahallitus.jpg
© Petra Pohjola, Metsähallitus

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuudesta on paljastunut huimasti uuttaa tietoa kymmenvuotisen inventoinnin tuloksena. Tiedot vedenalaisesta meriluonnosta on tallennettu Merten aarteet -teokseen, joka julkistettiin 27.9. Se on ensimmäinen kattava tietoteos Suomen vedenalaisesta meriluonnosta.

suomi100logo

Kartoituksissa on löytynyt muun muassa syviä kanjoneita, savilabyrinttejä ja muita geologisia muodostumia, joista ei ole tiedetty aiemmin juuri mitään. Samalla on osoittautunut vääräksi vanha käsitys siitä, että Suomen rannikot olisivat poikkeuksellisen vähälajisia. Yksin Suomenlahdelta on löydetty noin 760 paljaalla silmällä näkyvää eliölajia. Löydettyjen lajien joukossa on ollut myös todellisia jymy-yllätyksiä: Suomelle ja nähtävästi koko Itämerelle uusia lajeja.

Meren aarteet -teoksessa esitellään Suomenlahden, Saaristomeren ja Pohjanlahden erityispiirteitä. Kirjassa kerrotaan, millaisia eläin-, kasvi- ja leväyhteisöjä merialueillamme elää, miten jääkausi on muovannut merenpohjaa ja miten eliöt ovat sopeutuneet elämään haastavissa pohjoisissa olosuhteissa. Kirja sisältää myös katsauksen niistä menetelmistä, joita kartoituksissa on käytetty. Lisäksi tarkastellaan meriluonnon uhkia ja keinoja meriluonnon monimuotoisuuden suojeluun.

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) kartoitukset aloitettiin vuonna 2004. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö, jonka lisäksi mukana ovat olleet sisä-, puolustus-, valtiovarain-, opetus- ja kulttuuri-, maa- ja metsätalous-, liikenne- ja viestintäministeriöiden edustajat. Ohjelman toinen vaihe alkoi tänä vuonna ja jatkuu vuoteen 2025.

Teoksen takana on VELMU-ohjelma sekä lukuisat eri alojen ja laitosten tutkijat ja asiantuntijat, jotka ovat osallistuneet työhön Metsähallituksen Luontopalveluissa, rannikon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, Suomen ympäristökeskuksessa, Luonnonvarakeskuksessa, Geologian tutkimuskeskuksessa, Merisotakoulun tutkimuskeskuksessa, Åbo Akademissa, Turun ja Helsingin yliopistoissa sekä VELMU -ohjelmaa palvelleissa konsulttiyrityksissä.