Huippututkimus käytäntöön #siksitiede

RSS
20.4.2017 Laura Höijer
Laura Höijer

Tässä blogikirjoituksessa vastaan Tiedemarssin esittämään haasteeseen ja kerron esimerkin, miksi tieteellinen tutkimus on tärkeää – #siksitiede.

Usein kuulee sanottavan, etteivät akateeminen tiedemaailma ja käytäntö kohtaa toisiaan. Pääosin ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa MetZo – Zonation yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena kohtaamista todella tapahtuu. Maaliskuun lopussa vietin päivän hankkeen ohjausryhmän kanssa, ja pohdin mikä sen onnistumisen taustalla on? Huomasin montakin asiaa:

Vaikeiden ongelmien ratkaisussa monipuolinen osaaminen ja tiedon laatu korostuu. Helsingin yliopiston tutkijat, etunenässä Atte Moilanen, ovat kehittäneet Zonation-ohjelmiston käytännön tarpeeseen: auttamaan maankäytön suunnittelijaa valitsemaan ekologisesti parhaan vaihtoehdon erityisesti silloin, kun tietoa on paljon. Jotta tulokset olisivat järkeviä, käytettävien paikkatietoaineistojen on oltava laadukkaita ja kattavia.  Toinen edellytys laadukkaaseen lopputulokseen ovat asiantuntijat, sillä pelkkä ohjelmisto ei riitä. Asiantuntijat osaavat muun muassa valita analyyseissä käytettävät aineistot ja painotukset.

Tieto toimii päätöksenteon apuna ja tukena, ja tuo vaihtoehtoja. Zonation tuottaa päätöksentekoon erilaisia vaihtoehtoja. Päätöksentekijät voivat tutkia vaihtoehtoja sen mukaan, mikä on tavoitteenasettelun kannalta merkityksellisintä. Itse päätöksenteko jää tietenkin ihmiselle.

Yli organisaatiorajojen tapahtuvaa tiedon käyttöä ja vuoropuhelua edistetään. Zonation-analyysit vaativat usein eri organisaatioiden paikkatietoaineistojen yhdistämistä ja asiantuntijoiden välistä vuoropuhelua. Tätä kautta ohjelmiston käyttö lisää yhteistyötä ja jo olemassa olevat paikkatietoaineistot saavat lisäkäyttöä.

Tuotettu tieto hyödyttää monia. Zonation on ladattu suurimpaan osaan maapallon maita. Kansainvälisiä Zonation-sovelluksia on julkaistu tusinoittain, mukaan lukien molemmissa tieteen kärkilehdissä, Sciencessä ja Naturessa.  Zonationilla tehdyn työn tuloksia käytetään moneen tarpeeseen; esimerkiksi ELY-keskukset voivat kohdistaa luonto- ja laji-inventointeja potentiaalisimmille alueille ja säästää näin rahaa.

Tulokset eivät jää pölyttymään kirjahyllyyn – tai nykyaikana – eivät huku bittien sekaan tietokantoihin. Aiemmin mainitsemassani Metzo -hankkeessa on Zonationin avulla tehty viime vuonna valtakunnalliset metsäanalyysit. Tänä vuonna on tarkoituksena aloittaa suot ja metsät yhdistävät analyysit. Lisäksi muun muassa laajennetaan yhteistyötä merialuesuunnitteluun yhteistyössä strategisen tutkimuksen rahoittaman Smart Sea -hankkeen kanssa.

Olen todella vaikuttunut sitä kuinka huippututkimuksen avulla on luotu konkreettinen työkalu päätöksenteon tueksi. Zonationin antamat tulokset ovat auttaneet ja toivottavasti auttavat enenevässä määrin monessa konkreettisessa päätöksentekotilanteessa.

Työskentelen ympäristöministeriössä tutkimusjohtajana. Vastuulleni kuuluu ympäristöministeriön tutkimuspolitiikan ja T&K-asioiden valmistelu. Koordinoin myös ministeriön ennakointi- ja kokeilutoimintaa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.