Ynnä Muuta - Helmikuu 2018
RSS

Vaikutusten arviointi on tiimityötä ja dialogia

26.2.2018 klo 12.51 Laura Valkonen
Vaikutusten esittäminen numeroina tuo paljastavasti näkyviin muutosten todelliset vaikutukset. Yhden pään sisällä syntyneiden arvausten sijaan vaikutuksia tulee arvioida eri osapuolten välillä käydyn dialogin pohjalta.