Ynnä Muuta
Viimeisimmät kirjoitukset RSS

Lainvalmistelu on tasapainoilun taidetta

5.4.2018 klo 8.20 Ville Koponen
Suomen yliopistoista valmistuu joka vuosi satoja juristeja. Tästä porukasta valtaosa työllistyy asianajotoimistoihin ja oikeuslaitoksen palvelukseen, pienempi osa menee töihin esimerkiksi järjestöihin, pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin, kuntiin ja valtion virastoihin. Yhteistä näille kaikille juristin hommille on kuitenkin se, että niissä sovelletaan lainsäädäntöä: tulkitaan, mihin olemassa olevat lakipykälät kussakin yksittäistapauksessa johtavat.