Asuminen

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että asuinolot vastaavat ihmisten asumistarpeita ja asuntomarkkinat toimivat. Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asumisen asioista vastaa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston lähiympäristö ja asuminen -yksikkö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

Maskot, Kuvatoimisto Gorilla
Maskot, Kuvatoimisto Gorilla

 

Ajankohtaista RSS

Eläkeläisrouva.Sormenpääkuva.jpg

Koko Suomi ikääntyy, mutta ikääntyneiden määrän merkittävin kasvu tapahtuu taajamissa

19.8.2016
Taajamissa yli 64-vuotiaiden määrä on vuosina 2004–2014 kasvanut 219 000 asukkaalla ja haja-asutusalueella 12 500 asukkaalla. Ikääntyminen ei kuitenkaan koske vain kaupunkitaajamia, sillä kaikista ikääntyneistä noin 40 prosenttia asuu suurempien väestökeskittymien ulkopuolella. Kaupunkiseutujen taajamissa asuvista ikääntyneistä lähes 30 prosenttia asuu autovyöhykkeellä vailla kattavia joukkoliikennepalveluita.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 21.3.2013 klo 17.47, päivitetty 31.5.2016 klo 14.08