Asuminen

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että asuinolot vastaavat ihmisten asumistarpeita ja asuntomarkkinat toimivat. Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asumisen asioista vastaa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston lähiympäristö ja asuminen -yksikkö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

Maskot, Kuvatoimisto Gorilla
Maskot, Kuvatoimisto Gorilla

 

Ajankohtaista RSS

Lisää vaikuttavuutta ja joustoa erityisryhmien investointiavustuksiin

27.10.2016
Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee valtion varoista myönnettäviä investointiavustuksia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisolojen parantamiseksi. Esityksellä tuettaisiin ikääntyneiden kotona asumista, selkeytettäisiin avustusjärjestelmää ja parannettaisiin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeusturvaa.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 21.3.2013 klo 17.47, päivitetty 31.5.2016 klo 14.08