Asuminen

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että asuinolot vastaavat ihmisten asumistarpeita ja asuntomarkkinat toimivat. Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asumisen asioista vastaa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston lähiympäristö ja asuminen -yksikkö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

Maskot, Kuvatoimisto Gorilla
Maskot, Kuvatoimisto Gorilla

 

Ajankohtaista RSS

Vuokratalojen lyhytaikaisille korkotukilainoille osoitetaan hyväksymisvaltuutta 80 milj. euroa

29.6.2016
Valtioneuvosto on tänään tehnyt muutoksen tammikuussa vahvistettuun vuoden 2016 valtion tukeman asuntolainoituksen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan. Vuoden toisen lisätalousarvion mukaan vuokratalojen lyhytaikaisille korkotukilainoille osoitetaan valtuutta 80 milj. euroa. Tällä valtuudella arvioidaan voitavan aloittaa 500 asunnon rakentaminen vuonna 2016.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 21.3.2013 klo 17.47, päivitetty 31.5.2016 klo 14.08