Asuminen

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että asuinolot vastaavat ihmisten asumistarpeita ja asuntomarkkinat toimivat. Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asumisen asioista vastaa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston lähiympäristö ja asuminen -yksikkö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

Ajankohtaista RSS

Lausuntopyyntö sosiaalisen asumisen osuuskuntamallia koskevasta selvityksestä

17.5.2017
Ylijohtaja Hannu Rossilahti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta on laatinut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen toimeksiannosta selvityksen sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Rossilahden ehdottamasta asunto-osuuskuntamallista. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon 15.9.2017 mennessä.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 21.3.2013 klo 17.47, päivitetty 1.2.2017 klo 18.11