Asuminen

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että asuinolot vastaavat ihmisten asumistarpeita ja asuntomarkkinat toimivat. Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asumisen asioista vastaa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston lähiympäristö ja asuminen -yksikkö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

Ajankohtaista RSS

Taloyhtiön grillikatoksessa. Kuva Saara Sivonen.jpg

Ympäristöministeriö selvitti, mitä kuuluu asukasdemokratialle ja miten yhteishallintolakia pitäisi kehittää

9.3.2017
Runsas puolet kyselyyn vastanneista asukasaktiiveista oli sitä mieltä, että he eivät voi vaikuttaa aidosti juuri niihin asumisasioihin, joihin he haluaisivat vaikuttaa. Kyselytulos on peräisin ympäristöministeriön teettämästä selvityksestä, joka käsittelee asukasdemokratian toteutumista ja sitä sääntelevän yhteishallintolain muutostarpeita.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 21.3.2013 klo 17.47, päivitetty 1.2.2017 klo 18.11