Asuminen

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että asuinolot vastaavat ihmisten asumistarpeita ja asuntomarkkinat toimivat. Asuntopolitiikalla edistetään kaikkien ihmisten mahdollisuuksia elämäntilanteeseensa sopivaan asumiseen, kestävää kehitystä, yhteiskunnan ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Asumisen asioista vastaa ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston lähiympäristö ja asuminen -yksikkö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää asumiseen ja rakentamisen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo valtion tukeman ARA-asuntokannan käyttöä.

Ajankohtaista RSS

Apua ikääntyneelle.pikkukuva

Verkkosivusto kannustaa vapaaehtoista avuksi iäkkäälle

14.2.2017
Ystävänpäivänä avattu vapaaehtoiseksi.fi -verkkoportaali kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen vaihtoehtoja siitä, miten vapaaehtoiset voivat tukea apua tarvitsevien iäkkäiden kotona asumista. Sivusto on järjestöjen yhteinen ponnistus, ja toteutusta tuki ympäristöministeriö.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 21.3.2013 klo 17.47, päivitetty 1.2.2017 klo 18.11