Kansainväliset asiat ympäristöministeriössä

Elinympäristön hyvinvoinnin ja kestävyyden edistäminen vaatii toimia kaikilla päätöksenteon areenoilla. Erityisesti ympäristökysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen vaatii vahvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Ympäristöministeriö edustaa Suomea hallinnonalaansa kuuluvissa kansainvälisen yhteistyön foorumeissa. Suomi on jäsen yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa. Lisäksi Suomi osallistuu muuhun kansainväliseen, alueelliseen sekä kahdenväliseen yhteistyöhön, joiden tavoitteena on muun muassa edistää kestävää kehitystä.

Tärkeitä kansainvälisen yhteistyön foorumeja ovat muun muassa:

  • Euroopan unioni
  • YK
  • OECD
  • Barentsin Euro-Arktinen neuvosto ja Arktinen neuvosto
  • Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN)
  • Itämeren suojelukomissio (HELCOM)
  • Maailman ympäristörahasto (GEF)
  • Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö (IUCN)

Ajankohtaista RSS

Århusin sopimuksen viides toimeenpanoraportti valmis

24.5.2017
Ympäristöministeriö on tehnyt tilannekatsauksen Århusin sopimuksen täytäntöönpanoon edellisen, vuodenvaihteessa 2013–2014 tehdyn raportin pohjalta. Århusin sopimus on tiedonsaantia, kansalaisten osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskeva yleissopimus.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 9.7.2015 klo 12.14, päivitetty 1.2.2017 klo 18.16