Kansainväliset asiat ympäristöministeriössä

Elinympäristön hyvinvoinnin ja kestävyyden edistäminen vaatii toimia kaikilla päätöksenteon areenoilla. Erityisesti ympäristökysymykset ovat luonteeltaan valtioiden rajat ylittäviä, joten niiden ratkaiseminen vaatii vahvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Ympäristöministeriö edustaa Suomea hallinnonalaansa kuuluvissa kansainvälisen yhteistyön foorumeissa. Suomi on jäsen yli sadassa kansainvälisessä ympäristösopimuksessa. Lisäksi Suomi osallistuu muuhun kansainväliseen, alueelliseen sekä kahdenväliseen yhteistyöhön, joiden tavoitteena on muun muassa edistää kestävää kehitystä.

Tärkeitä kansainvälisen yhteistyön foorumeja ovat muun muassa:

  • Euroopan unioni
  • YK
  • OECD
  • Barentsin Euro-Arktinen neuvosto ja Arktinen neuvosto
  • Pohjoismaiden ministerineuvosto (PMN)
  • Itämeren suojelukomissio (HELCOM)
  • Maailman ympäristörahasto (GEF)
  • Kansainvälinen luonnonsuojelujärjestö (IUCN)
liput
Purjelaivojen lippuja satamassa © Esa Nikunen | YHA Kuvapankki

Ajankohtaista RSS

Meksikossa tehostettiin työtä luonnon eteen

21.12.2016
Sunnuntaiaamuna 18.12. Suomen aikaa Meksikon Cancunissa päättynyt biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous keskittyi toimien tehostamiseen, jotta luonnon köyhtyminen voidaan pysäyttää vuoteen 2020 mennessä. Haaste on, että vain pieni osa sopimuksen strategisen suunnitelman ja toimintaohjelman 2011–2020 toimeenpanoa edistävistä kansallisista suunnitelmista on riittävän kunnianhimoisia, jotta tavoitteeseen voitaisiin päästä. Kokouksen päätöksillä kehitystä voidaan parantaa, sillä muun muassa
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 9.7.2015 klo 12.14, päivitetty 31.7.2015 klo 10.25