Suomen IUCN-komitea

Ajankohtaista RSS

Auta löytämään Suomen paras luontoteko 2017–2018

17.10.2018
Parasta tekoa Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi etsitään jälleen. Auta löytämään henkilö, yhteisö tai yritys, joka on onnistunut turvaamaan suomalaisen luonnon elinvoimaisuutta ja ekosysteemipalvelujen toimivuutta vuosina 2017–2018. Ehdotuksia voi jättää 3.12.2018 asti.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN (The International Union for Conservation of Nature) on kansalaisjärjestöjen ja valtiojäsenten muodostama verkosto. Se edistää luonnonsuojelua ja luonnonvarojen ekologisesti kestävää käyttöä. IUCN:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden häviäminen ja hyödyntää luonnon tarjoamia keinoja köyhyyden pysäyttämisessä ja ilmastomuutoksen torjumisessa.

Suomen jäseniä järjestössä ovat:

 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • Natur och Miljö
 • WWF Suomi
 • BirdLife Suomi
 • Suomen riistakeskus
 • Suomen valtio, jota edustaa ympäristöministeriö.

Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton suomalaiset jäsenet ovat järjestäytyneet Suomen IUCN-komiteaksi, joka edustaa jäseniä liitossa. Ympäristöministeriön lisäksi ulkoasiainministeriö,  maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus ja Suomen ympäristökeskus osallistuvat komitean toimintaan. Komitean toimintaan osallistuu myös muita alan organisaatioita.

Komissioissa eri alojen asiantuntijoita

Tärkeä osa IUCN:n toimintaa ovat komissiot. Suomelle tärkeimmät komissiot ovat suojelualuekomissio (World Commission on Protected Areas, WCPA), lajiensuojelukomissio (Species Survival Commission, SSC) ja lakikomissio, Commission on Environment Law, CEL.

Suomen IUCN-komitean jäsenet

Suomen kansallisen IUCN-komitean nimellä tunnetun työryhmän muodostavat IUCN:n suomalaiset jäsenjärjestöt ja Suomen valtio, jota IUCN-komiteassa edustaa ympäristöministeriö. IUCN-komiteassa toimii myös muita luonnonsuojeluasioita hoitavia ministeriöitä ja valtion laitoksia.

Puheenjohtaja

Ympäristöneuvonantaja Matti Nummelin, ulkoasiainministeriö, p. 040 503 8442, etunimi.sukunimi@formin.fi

Varapuheenjohtaja

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Sihteeri
Erikoissuunnittelija Liisa Nikula, Metsähallitus, luontopalvelut, p. 040 528 8467, etunimi.sukunimi@metsa.fi

Jäsenet

 • Suomen luonnonsuojeluliitto
  Erityisasiantuntija Tapani Veistola, etunimi.sukunimi@sll.fi
  Varajäsen: lähialue- ja kehitysyhteistyökoordinaattori Olli Turunen, etunimi.sukunimi@sll.fi
 • Natur och Miljö
  Maa- ja metsätiedeiden maisteri Camilla Strandberg-Panelius, etunimi.sukunimi@elisanet.fi
  Varajäsen: Toiminnanjohtaja Bernt Nordman, etunimi.sukunimi@naturochmiljo.fi
 • WWF Suomi
  Kehitysohjelman päällikkö Anne Tarvainen, etunimi.sukunimi@wwf.fi
  Varajäsen: Suojelujohtaja Jari Luukkonen, etunimi.sukunimi@wwf.fi
 • Birdlife Suomi
  Suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi, etunimi.sukunimi@birdlife.fi
  Varajäsen: suojeluasiantuntija Tero Toivanen, etunimi.sukunimi@birdlife.fi
 • Suomen riistakeskus
  Erikoissuunnittelija Marko Svensberg, etunimi.sukunimi@riista.fi
  Varajäsen: Erikoissuunnittelija Mikko Alhainen, etunimi.sukunimi@riista.fi
 • Maa- ja metsätalousministeriö
  Neuvotteleva virkamies Johanna Niemivuo-Lahti, etunimi.sukunimi@mmm.fi
  Varajäsen: Ylitarkastaja Janne Pitkänen, etunimi.sukunimi@mmm.fi
 • Metsähallitus
  Erikoissuunnittelija Jan Ekebom, luontopalvelut, etunimi.sukunimi@metsa.fi
  Varajäsen: Erikoissuunnittelija Sanna-Kaisa Juvonen, luontopalvelut, etunimi.sukunimi@metsa.fi
 • Ympäristöministeriö
  Neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg, p. 02952 50321, etunimi.sukunimi@ym.fi [marina.weissenberg]

Pysyvät asiantuntijat

 • Neuvotteleva virkamies Henna Haapala, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi
 • Tarkastaja Marjaana Kokkonen, ulkoasiainministeriö, etunimi.sukunimi@formin.fi

 • Ryhmäpäällikkö Anne Raunio, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Marina von Weissenberg, p. 02952 50321, etunimi.sukunimi@.fi

Julkaistu 20.10.2015 klo 16.15, päivitetty 1.9.2017 klo 14.03