Lainsäädäntö ympäristöministeriössä

Ympäristöministeriön hallinnonalan lait, asetukset ja ohjeet sekä valmisteilla olevat lainsäädäntöhankkeet on koottu aihe-aluekohtaisiin osioihin. Lausuntopyynnöt, lausuntoyhteenvedot ja lausunnot löydät myös Ajankohtaista-päävalikosta.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöohjelma

Alla löytyvään koosteeseen on otettu mukaan ympäristöministeriön valmisteluvastuussa olevat keskeiset säädöshankkeet (hallituksen esitykset ja merkittävimmät valtioneuvoston asetukset). Lisäksi ohjelmaan on koottu tärkeimmät EU:n lainsäädäntöhankkeet ja sisällytetty joitain ympäristöministeriön tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittäviä säädöshankkeita, joiden valmisteluvastuu kuuluu toiselle ministeriölle.

Hankkeet otetaan mukaan luetteloon siinä vaiheessa, kun valmistelu on organisoitu tai toimeksianto on muutoin olemassa. Hankkeiden etenemistä seurataan siihen saakka, kunnes laki on vahvistettu, asetus annettu tai valmistelu on muista syystä päättynyt.

Kevätkauden 2016 HE-listaus

Lisätietoja:
lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 30.3.2015 klo 12.51, päivitetty 24.3.2016 klo 14.45