Norminpurku

Ajankohtaista RSS

Hallituksen kärkihanke

Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle

6.2.2018
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi kerralla hakea kaikkia tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa luvitusta.

Norminpurulla tarkoitetaan sääntelyn sujuvoittamista. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa. Ympäristöministeriön hallinnonalalla muutokset käytännössä  koskevat usein ympäristöllisten lupa-asioiden käsittelyn nopeuttamista esimerkiksi niin, että vähennetään tarvetta erillisten selvitysten laatimiseen eri viranomaisille. Samalla kuitenkin huolehditaan luonnonsuojelusta ja turvataan ympäristön hyvä tila.

Laaksolahti
© Kuva: Pentti Honkonen, YHA-kuvapankki

Sääntelyn sujuvoittamista edistävät ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeet

Yleiskatsaus

Käynnissä olevia norminpurkuun liittyviä hankkeita

  • Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Tavoitteena on helpottaa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista sekä edistää hyviä ääneneristävyysratkaisuja ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuutta.
  • Yhden luukun lainsäädäntöhanke
  • Ympäristönsuojelulain uudistamisen 3. vaihe Tavoitteena on sujuvoittaa edelleen ympäristölupamenettelyä. Samalla pyritään siirtämään eräitä toimintoja pois luvanvaraisuudesta joko kokonaan tai keventää menettelyjä selkeästi. Erityisenä kehittämiskohteena on eläinsuojien lupamenettelyn sujuvoittaminen.
  • Ympäristöministeriö valmistelee asetusta maa-ainesjätteiden hyötykäytöstä (ns. MASA-asetus). Tavoitteena on tehostaa rakentamisessa syntyvien maa-ainesjätteiden sekä eräiden muiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Valmistuneita hankkeita

Tutustu norminpurkuun koko hallitusohjelman tasolla

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 255

Julkaistu 5.2.2016 klo 13.24, päivitetty 15.12.2017 klo 15.05