Norminpurku

Ajankohtaista RSS

Hallituksen esitys: rakentamis- ja ympäristöasioista valittamiseen tarvitaan jatkossa valituslupa

27.4.2017
Hallitus on antanut tänään esityksen muutoksenhausta ympäristöasioissa. Esityksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Lakiesitys perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.

Norminpurulla tarkoitetaan sääntelyn sujuvoittamista. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa. Ympäristöministeriön hallinnonalalla muutokset käytännössä  koskevat usein ympäristöllisten lupa-asioiden käsittelyn nopeuttamista esimerkiksi niin, että vähennetään tarvetta erillisten selvitysten laatimiseen eri viranomaisille. Samalla kuitenkin huolehditaan luonnonsuojelusta ja turvataan ympäristön hyvä tila.

Laaksolahti
© Kuva: Pentti Honkonen, YHA-kuvapankki

Sääntelyn sujuvoittamista edistävät ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeet

Yleiskatsaus

Käynnissä olevia norminpurkuun liittyviä hankkeita

Valmistuneita hankkeita

  • Luonnonsuojelulain sujuvoittaminen koskien liito-oravaa ja luonnonsuojelualueiden maastomerkintää
    15.4.2016 astui voimaan luonnonsuojelulain muutos, jonka myötä ELY-keskukset eivät enää tee metsänkäyttöilmoituksiin liittyviä rajauspäätöksiä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoista.
  • Rakentamisen poikkeamispäätökset siirtyneet kokonaan kunnille
    1.4.2016 tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jonka myötä kaikki rakentamisen poikkeamispäätökset siirtyivät kunnille.
  • Ympäristöministeriö luopuu maakuntakaavojen vahvistamisesta
    1.2.2016 astui voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla ympäristöministeriö luopui  maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistamisesta. Maakuntakaavasta päättää nyt maakunnan liitto ja kuntien yhteisestä yleiskaavasta se taho, jonka tehtäväksi kaavan hyväksyminen on kulloinkin annettu. Ympäristöministeriö kuitenkin vahvistaa vielä ne maakuntakaavat, jotka olivat ministeriössä vahvistettavana tai jotka hyväksyttiin maakuntien liitoissa ennen kuin uusi laki tuli voimaan. Muutos ei vaikuta kaavojen sisältövaatimuksiin.

Tutustu norminpurkuun koko hallitusohjelman tasolla

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 255

Julkaistu 5.2.2016 klo 13.24, päivitetty 26.10.2016 klo 16.23