Norminpurku

Ajankohtaista RSS

Ympäristönsuojelulakiin valmisteilla uusi lupamenettelyä sujuvampi ilmoitusmenettely

6.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Luonnoksessa esitetään, että lakiin lisättäisiin uusi kevyempi ja sujuvampi ilmoitusmenettely nykyisten ympäristölupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn rinnalle.

Norminpurulla tarkoitetaan sääntelyn sujuvoittamista. Tavoitteena on helpottaa kansalaisten arkea ja yritysten toimintaa. Ympäristöministeriön hallinnonalalla muutokset käytännössä  koskevat usein ympäristöllisten lupa-asioiden käsittelyn nopeuttamista esimerkiksi niin, että vähennetään tarvetta erillisten selvitysten laatimiseen eri viranomaisille. Samalla kuitenkin huolehditaan luonnonsuojelusta ja turvataan ympäristön hyvä tila.

Laaksolahti
© Kuva: Pentti Honkonen, YHA-kuvapankki

Sääntelyn sujuvoittamista edistävät ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeet

Yleiskatsaus

Käynnissä olevia norminpurkuun liittyviä hankkeita

  • Maankäyttö- ja rakennuslain muutos Tavoitteena on helpottaa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista sekä edistää hyviä ääneneristävyysratkaisuja ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuutta.
  • Yhden luukun lainsäädäntöhanke
  • Ympäristönsuojelulain uudistamisen 3. vaihe Tavoitteena on sujuvoittaa edelleen ympäristölupamenettelyä. Samalla pyritään siirtämään eräitä toimintoja pois luvanvaraisuudesta joko kokonaan tai selkeästi kevyempien menettelyjen piiriin. Erityisenä kehittämiskohteena on eläinsuojien lupamenettelyn sujuvoittaminen.
  • Jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa helpotetaan. Ympäristöministeriö on yhdistänyt jätteiden maarakentamiskäyttöä koskevan ns. MARA-asetuksen uusimisen ja maa-ainesjätteiden hyötykäyttöasetuksen (ns. MASA-asetuksen) valmistelun. Tavoitteena on tehostaa rakentamisessa syntyvien maa-ainesjätteiden sekä eräiden muiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Asetus on valmisteilla.

Valmistuneita hankkeita

Tutustu norminpurkuun koko hallitusohjelman tasolla

Osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 255

Julkaistu 5.2.2016 klo 13.24, päivitetty 30.6.2017 klo 13.05