Luonto

Suomi on sitoutunut edistämään luonnon monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä.

Ympäristöministeriön tavoitteena on:

  • pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä
  • saavuttaa ja ylläpitää lajien ja luontotyyppien suotuisan suojelun taso,
  • turvata ekosysteemien toimintaedellytykset sekä
  • jokien, järvien, pohjavesien sekä Itämeren hyvä tila.
Sune Karlsson, KuvatoimistoGorilla
Sune Karlsson, Kuvatoimisto Gorilla

 

Ajankohtaista RSS

Soidensuojelutyöryhmä tutkii korpea.

Soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen aineistoja nyt verkossa

25.5.2016
Soidensuojelutyöryhmän kokoamat, valtakunnallisesti arvokkaiden suoalueiden kartta- ja luontotietoaineistot ovat Etelä-Suomen yksityisten alueiden ja koko maan valtion kohteiden osalta nyt yleisessä käytössä. Tiedon avoimuudella pyritään välttämään mahdollinen, tiedon puutteesta johtuva soiden luonnonarvojen heikentäminen
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 16.4.2015 klo 14.21, päivitetty 29.10.2015 klo 15.56