Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ajankohtaista RSS

Ravinteiden kierrätys vauhtiin kierrätyslannoitteilla ja miten se tehdään

6.9.2017
Tuore selvitys ”Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa” toteaa selkeästi, että fosforin ja typen tehokas kierrättäminen on tärkeää vesiensuojelun, ruokaturvan ja kiertotalouden edistämisen kannalta. Ravinteita kierrätetään tällä hetkellä tavoiteltua vähemmän.
Kaikki ajankohtaiset
Ravinteidenkierrätysohjelma
© Kuva: Miila Westin

Ravinteet – resurssi vai ongelma?

Ympäristöministeriön ohjelman ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2012–2015 ja pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto – vesistöt kuntoon -kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2 2016–2019.

Myös Raki2:n tavoitteena on, että ravinteita - erityisesti fosforia ja typpeä - vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen. Lantaa ja puhdistamolietettä, kuten muitakin ravinteita sisältäviä sivutuotteita, voidaan kierrättää tehokkaammin. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa tulevaisuudessa, joissa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat. Ravinteet nähdään tulevina vuosikymmeninä enemmän resurssina kuin ongelmana.

Viestintä- ja verkostoitumisseminaari hankkeille 25.-26.9.2017

Lähes 70 kärkihanketoimijaa tapasi Helsingin rantapuistossa syyskuussa. Seminaarissa kerrottiin Kärkihankkeiden tilanteesta ja uusista rahoitusmahdollisuuksista sekä päivänpolttavasta jätevesien haitta-aineista. Pääpaino työpajassa oli kuitenkin hankeviestinnällä ja yhteistyön kehittämisellä. Päivien esitykset löytyvät nyt tästä.

Suomen Itämerisitoumus

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue.

Saaristomeri on maatalouden ravinnekuormituksen vuoksi Itämeren suojelukomission ylläpitämällä listalla, jolle on koottu Itämeren pahimmat saastuttajat. Saaristomeren vesien tila on pääosin vain välttävä, minkä vuoksi juuri Saaristomerellä ja sen valuma-alueella pitää ryhtyä erityistoimiin.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 raportin "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Ravinnekierrätysohjelma on laadittu näiden toimien toteuttamiseksi.

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa-muistiossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista on tarkoitus seurata. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 seurantaryhmän, joka edistää ja seuraa kaiken aikaa toimien toteuttamista. Seurantaryhmän, jossa mukana YM:n, MMM:n, TEM:n, VM:n ja Tekesin edustajat, toimikausi jatkuu vuoteen 2018. Tämänhetkisen toimenpiteiden toteutumistilanteen voi tarkista oheisesta linkistä.

Ohjelma rahoittaa hankkeita

Ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Myös kansalaisaktiivisuuteen perustuvat erilaiset yhteisölliset vesiensuojelu- ravinteiden kierrätyshankkeet voivat saada rahoitusta ohjelmasta.

Raki Foorumi 2017

Ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren parantamisen ohjelman seurantaryhmä kutsui koolle Raki Foorumin, jossa oli mukana tärkeimmät alan sidosryhmät ja toimijat. Foorumissa kuultiin loistavia puheenvuoroja ja käytiin innokasta sekä rakentavaa keskustelua. Pohdittiin ja ideoitiin sitä, miten ravinnekierrätystä ja sen tuottamaan vesientilan parantumista viedään eteenpäin yhdellä äänellä nyt ja tulevaisuudessa. Foorumissa myös esiteltiin seurantaryhmän tilaama ja YM:n ja MMM:n rahoittama ja Lynet tutkimuslaitosten toteuttama selvitys: ”Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa

Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa”

Selvitys tulee olemaan pohjana seurantaryhmän laatimaan Ravinteiden kierrätyksen vision 2030 toimintaohjelmalle.

 

Raki Foorumin on tarkoitus kokoontua 1-2 kertaa vuodessa ja samalla pitää kaikki alan toimijat ajan tasalla kaikesta mitä ravinteiden kierrätyksen saralla tapahtuu. Samalla kootaan erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia yhteen ja syvennetään yhteistyötä, josta löytyy ne tulevaisuuden askelmerkit.

 

Ohessa ensimmäisen Foorumin esitykset ja selvityksen lyhennelmä sekä infokuvat

sekä linkki julkaisuun.

Raki Foorumin esitykset:

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Arja Nykänen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 12.10.2017 klo 16.45, päivitetty 12.10.2017 klo 16.44