Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ajankohtaista RSS

Ravinteiden kierrätys vauhtiin kierrätyslannoitteilla ja miten se tehdään

6.9.2017
Tuore selvitys ”Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa” toteaa selkeästi, että fosforin ja typen tehokas kierrättäminen on tärkeää vesiensuojelun, ruokaturvan ja kiertotalouden edistämisen kannalta. Ravinteita kierrätetään tällä hetkellä tavoiteltua vähemmän.
Kaikki ajankohtaiset
Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB
 

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2)  seuraava kaksivaiheinen haku avautuu tammikuun 2018 alussa. Haku on yhteinen Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavan kärkihankkeen kanssa. Tarkemmat hakuteemat ja -ohjeet julkaistaan tällöin. Ensimmäisen vaiheen ideahaku tulee olemaan auki neljä viikkoa. Parhaat ideat valitaan mukaan jatkohakuun, johon valitut hakijat laativat varsinaisen hankehakemuksen. Hankkeet voivat kestää vuoden 2020 loppuun. Hankkeilta edellytetään myös omarahoitusta.

 

Ravinteidenkierrätysohjelma

© Kuva: Miila Westin

Ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma tehostaa ravinnekierrätystä, vähentää Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostaa maatalouden vesiensuojelua. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö. Ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka ovat osa hallituksen ’Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön’ -kärkihanketta. Hankkeiden avulla vähennetään päästöjä vesistöihin, Itämereen ja maaperään.

Ravinteiden kierrätyksellä ongelmasta tehdään resurssi

Hankkeissa hyödynnetään yhdyskuntien, elintarviketuotannon sekä maatalouden biomassojen sisältämiä ravinteita muun muassa kierrätysravinteina.  Näin turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään omavaraisuutta. Samalla säästetään lannoitteiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Ravinnekierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa ja pullonkauloja ja esteitä poistamalla edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä. Sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla on nyt kysyntää ravinteiden kierrätystä edistäville teknologioille. Ravinnekierrätystä tehdään tunnetuksi ja sitä kautta vaikutetaan kansalaisten kierrätystottumuksiin.

Viestintä- ja verkostoitumisseminaari hankkeille 25.-26.9.2017

Lähes 70 kärkihanketoimijaa tapasi Helsingin Rantapuistossa syyskuussa. Seminaarissa kerrottiin Kärkihankkeiden tilanteesta ja uusista rahoitusmahdollisuuksista sekä päivänpolttavasta jätevesien haitta-aineista. Pääpaino työpajassa oli kuitenkin hankeviestinnällä ja yhteistyön kehittämisellä. Päivien esitykset löytyvät nyt tästä.

 

Raki Foorumi 2017

Ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren parantamisen ohjelman seurantaryhmä kutsui koolle Raki Foorumin, jossa oli mukana tärkeimmät alan sidosryhmät ja toimijat. Foorumissa kuultiin loistavia puheenvuoroja ja käytiin innokasta sekä rakentavaa keskustelua. Pohdittiin ja ideoitiin sitä, miten ravinnekierrätystä ja sen tuottamaa vesientilan parantumista viedään eteenpäin yhdellä äänellä nyt ja tulevaisuudessa. Foorumissa myös esiteltiin seurantaryhmän tilaama, YM:n ja MMM:n rahoittama ja Lynet tutkimuslaitosten toteuttama selvitys: ”Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa - Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa”

Selvitys tulee olemaan pohjana seurantaryhmän laatimaan Ravinteiden kierrätyksen vision 2030 toimintaohjelmalle.

 

Raki Foorumin on tarkoitus kokoontua 1-2 kertaa vuodessa ja samalla pitää kaikki alan toimijat ajan tasalla kaikesta mitä ravinteiden kierrätyksen saralla tapahtuu. Samalla kootaan erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia yhteen ja syvennetään yhteistyötä, josta löytyy ne tulevaisuuden askelmerkit.

 

Ohessa linkki selvitysjulkaisuun sekä ensimmäisen Foorumin esitykset.

Raki Foorumin esitykset:

Suomen Itämerisitoumus

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue.

Saaristomeri on maatalouden ravinnekuormituksen vuoksi Itämeren suojelukomission ylläpitämällä listalla, jolle on koottu Itämeren pahimmat saastuttajat. Saaristomeren vesien tila on pääosin vain välttävä, minkä vuoksi juuri Saaristomerellä ja sen valuma-alueella pitää ryhtyä erityistoimiin.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 raportin "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Ravinnekierrätysohjelma on laadittu näiden toimien toteuttamiseksi.

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa-muistiossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista on tarkoitus seurata. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 seurantaryhmän, joka edistää ja seuraa kaiken aikaa toimien toteuttamista. Seurantaryhmän, jossa mukana YM:n, MMM:n, TEM:n, VM:n ja Tekesin edustajat, toimikausi jatkuu vuoteen 2018. Tämänhetkisen toimenpiteiden toteutumistilanteen voi tarkista oheisesta linkistä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Arja Nykänen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 30.10.2017 klo 17.13, päivitetty 30.10.2017 klo 17.17