Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi

Ympäristöministeriö on laatinut ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2, toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto - puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta vuosina 2016–2019.

Ohjelmasta ovat voineet hakea rahoitusta kehittämishankkeet, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

Ohjelman hankehakukierroksista ilmoitetaan erikseen.  Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua koskeviin hankkeisiin voi saada rahoitusta useilta tahoilta.

Ohjelmassa on ollut kahdeksan hankehakua ja rahoitusta saaneet hankkeet on listattu alla:

8. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2018-2020

 • Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa sekä raaka-aineiden ja hygienisoinnin vaikutus esiintyvyyteen, Legisafe 2 (Evira)
 • Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla (SYKE)
 • Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen, Sivukierto (LUKE)
 • Hyvän sadon kierrätyslannoitus, HYKERRYS 2 (HY)
 • Vesitalouden hallinta vesiensuojelussa, VesiHave, (Salaojituksen tutkimusyhdistys)
 • Opi ravinteista, ORAS (HAMK)
 • Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina? PYSTI (LUKE)
 • Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti, NORMA (SYKE)
 • Ravinneneutraali toiminta käytännöksi kunnissa, RANKU 3 (VARELY)
 • Digitaaliset välineet käyttöön ravinnekierrätyksen edistämiseksi maatiloilla (ProAgria MKL)
 • Hiiltämällä jätevesilietteen ravinteet kiertoon, Lietehiili (HSY)
 • Kuitulietettä peltoon ravinteiden välittäjäksi syksystä seuraavalle kasvukaudelle, Peltokuitu (LUKE)
 • Lara laaturavinnehanke - kansallinen laatujärjestelmä kierrätyspohjaisista materiaaleista tuotetuille lannoitevalmisteille (Biolaitosyhdistys)
 • Hiedanranta urbaanin ravinnekierron suunnannäyttäjänä (Tampereen kaupunki)

7. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2017-2019

6. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2016-2019

5. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2015-2019

4. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2015-2017

3. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2014-2015

2. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2013-2015

1. hankehaku

Hankkeet käynnissä 2012-2014

 • Ravinnekaappari (NRM Natural Resource Management)
 • Maatalouden saostuspilotti (Insinööritoimisto Saloy Oy)
 • TV-dokumentti: Itämeri ja ravinteiden kierrätys (Ilotuotanto Oy)
 • Ravinnehaavi (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Järki Lanta (Elävä Itämeri Säätiö)
 • HorseManure (MTT)
 • Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle (Satafood Kehittämisyhdistys ry)
 • Ravinteiden poisto Aurajoesta (Turun kaupunki)
 • Yleissuunnitelman laatiminen Saaristomeren valuma-alueelle (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Jäteveden käsittelyn tehostaminen ja kustannustehokkuuden  selvittäminen Saaristomerellä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Arja Nykänen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.3.2016 klo 9.18, päivitetty 19.9.2018 klo 15.54