Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi

Ympäristöministeriö on laatinut ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2, toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto - puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta vuosina 2016–2019.

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta kehittämishankkeet, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

Ohjelman hankehakukierroksista ilmoitetaan erikseen.  Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua koskeviin hankkeisiin voi saada rahoitusta useilta tahoilta.

 

Ohjelmassa on ollut seitsemän hankehakua ja rahoitusta saaneet hankkeet on listattu alla:

7. hankehaku

6. hankehaku

5. hankehaku

4. hankehaku

3. hankehaku

2. hankehaku

1. hankehaku

  • Ravinnekaappari (NRM Natural Resource Management)
  • Maatalouden saostuspilotti (Insinööritoimisto Saloy Oy)
  • TV-dokumentti: Itämeri ja ravinteiden kierrätys (Ilotuotanto Oy)
  • Ravinnehaavi (Turun ammattikorkeakoulu)
  • Järki Lanta (Elävä Itämeri Säätiö)
  • HorseManure (MTT)
  • Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle (Satafood Kehittämisyhdistys ry)
  • Ravinteiden poisto Aurajoesta (Turun kaupunki)
  • Yleissuunnitelman laatiminen Saaristomeren valuma-alueelle (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
  • Jäteveden käsittelyn tehostaminen ja kustannustehokkuuden  selvittäminen Saaristomerellä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Arja Nykänen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.3.2016 klo 9.18, päivitetty 18.4.2018 klo 16.13