Hankkeet ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi ja Saaristomeren tilan parantamiseksi

Ympäristöministeriö on laatinut ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman vuosille 2012-2015. Ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2, toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto - puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta vuosina 2016–2019.

Ohjelmasta voivat hakea rahoitusta kehittämishankkeet, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua.

Ohjelman hankehakukierroksista ilmoitetaan erikseen.  Ravinteiden kierrätystä ja vesiensuojelua koskeviin hankkeisiin voi saada rahoitusta useilta tahoilta.

Seuraava RAKI2-hankehaku järjestetään vuoden 2018 tammikuun alussa

 

 

Kevään 2017 uudet Raki2-hankkeet valittu, lisätietoa hankkeista:

Ohjelmassa on ollut seitsemän hankehakua ja rahoitusta saaneet hankkeet on listattu alla:

7. hankehaku

 • Maanpuolustuskurssi - vaikuttamispaketti ravinteiden kierrätyksestä ja hiilen sitomisesta (Elävä Itämeri-säätiö)
 • Agroekologisten symbioosien verkostot: ravinne- ja energiaomavarainen alueellinen ruokajärjestelmä (Helsingin yliopisto)
 • Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi, Biokierto (Hämeen ammattikorkeakoulu)
 • Hiedanranta ravinnekierron ja toiminnallisen tiedottamisen kehysalueena, HIERAKKA (Tampereen ammattikorkeakoulu)
 • Ravinnekiertoa saaristomeren matkailukohteissä, SaaRa (Turun yliopisto, Brahea-keskus)
 • Biojätteen lajittelun tehostaminen ja ruokahävikin vähentäminen vuokra-asuntokiinteistöissä, BioRent (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut - kuntayhtymä)
 • Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin (Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry)
 • Tarjousosaamista ruoantuottajille (VALONIA, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus)

6. hankehaku

5. hankehaku

4. hankehaku

3. hankehaku

2. hankehaku

1. hankehaku

 • Ravinnekaappari (NRM Natural Resource Management)
 • Maatalouden saostuspilotti (Insinööritoimisto Saloy Oy)
 • TV-dokumentti: Itämeri ja ravinteiden kierrätys (Ilotuotanto Oy)
 • Ravinnehaavi (Turun ammattikorkeakoulu)
 • Järki Lanta (Elävä Itämeri Säätiö)
 • HorseManure (MTT)
 • Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle (Satafood Kehittämisyhdistys ry)
 • Ravinteiden poisto Aurajoesta (Turun kaupunki)
 • Yleissuunnitelman laatiminen Saaristomeren valuma-alueelle (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
 • Jäteveden käsittelyn tehostaminen ja kustannustehokkuuden  selvittäminen Saaristomerellä (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Lisätietoja

Projektipäällikkö Arja Nykänen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.3.2016 klo 9.18, päivitetty 30.10.2017 klo 17.24