Hankkeiden tulokset

Näille sivuille kootaan tietoa ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman hankkeiden tuloksista, kuten loppuraporteista ja julkaisuista. Hankkeet on jaoteltu viiteen eri teemakategoriaan riippuen niiden sisällöstä. Vasemman puoleisesta valikosta pääsee tutustumaan eri teemoja käsitteleviin hankkeisiin.

Ohjelman analyysi

Ympäristöministeriö teetti ulkopuolisen analyysin vuonna 2014 päättyneistä 15 hankkeesta ja Raki-ohjelmassa tähän mennessä saaduista tuloksista.  Isolla osasta hankkeita on paljon vaikuttavuuspotentiaalia ja osa saavutti tavoitteensa oikein hyvin, mutta tulosten jalkauttamisessa toimenpiteiksi ja viestinnässä on vielä työtä. Analyysin tulokset ja suositukset huomioidaan ohjelmatyön jatkossa.

 

 

 

 

Julkaistu 5.3.2015 klo 9.16, päivitetty 3.4.2018 klo 17.01