Kansalaistoiminta ja ruokahävikki

Vesistöjä kuntoon VEERA –hankkeessa

Aurajokisäätiö sai hankkeellaan uutta puhtia vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrättämiseen. Toiminnan tarkoituksena oli innostaa paikallisia toimijoita tekoihin. Sekä yhdistyksiä että vesistön varren asukkaita aktivoitiin talkoisiin ja laiduntreffeille sekä kuuntelemaan luentoja ja katsomaan koekalastusnäytöksiä. Se, mitä niistä jäi käteen, löytyy oheisesta loppuraportista. Lähivesistöjen hoitoon liittyvään tiedontarpeeseen hanke tuotti myös oppaan, joka löytyy linkin takana.

 

Ruokahävikin vähentämiseen löytyy keinoja

Porin kaupunki Ravinnepankki-hankkeessa lanseerasi uusia keinoja ruokahävikin torjuntaan. Ekologiset kotikutsut, kompostointikeskus ja koulujen ylijäämäruuan jakelu olemassa olevissa kaupunkilaisten kohtaamispaikoissa oli hyvä konsepti kaupunkiympäristössä. Myös jäteneuvonta sai uutta puhtia työhönsä. Kompostointiin liittyi myös Turun yliopiston Väki-hanke jossa ruokaloiden lautashävikkiä kompostoitiin ja käytettiin lähialueen puutarhapalstalla. Tärkeintä hankkeessa oli kuitenkin asennekasvatuksella molemmin puolin tarjoilutiskiä saada hävikkiä vähenemään.  Ohessa hyvien hankkeiden loppuraportit tutustuttavaksi.

 

Aktiiviset asukkaat rantojen kunnossapidon voimavara

Rannat kuntoon hankkeessa Maa- ja kotitalousnaiset toteuttivat kunnostusprojektin kuudella pitottialueella ja niistä kokemuksista laadittiin toimintamalli ja ohjeet. Mitään ei tapahdu ilman aktiivisia toimijoita, mutta tuloksiin yleensä päästään, kun tiedetään mitä tehdään ja mitkä tekojen vaikutukset ovat. Siihen hankkeen loppuraportissa tarjotaan runsaasti apua.

 

Julkaistu 10.4.2017 klo 15.58, päivitetty 23.8.2018 klo 12.40