Vesi

Ravinnehaavi testasi suodatinratkaisuja

Turun AMKn Ravinnehaavi-hanke testasi mekaanisia virtavesien puhdistamiseen tarkoitettuja uomiin asennettavia suodatinratkaisuja. Tulokset osoittautuivat hyvinkin vaatimattomiksi, mutta kokeilusta saatiin käytännöntuloksia, joita on tähän mennessä vain arvailtu. Menetelmäkehityksen jatkossa tämän tyyppisiin ratkaisuihin ei tarvitse resursseja suunnata, mikä on arvokas tieto muillekin alan toimijoille. Yksityiskohdat löytyvät oheisesta loppuraportista.

Ravinnekaappari tuotti tietoa ja tekniikkaa

Natural Resource Managementin Ravinnekaappari-hankkeessa kokeiltiin pelloilta huuhtoutuvan fosforin pidättämismenetelmää, jossa valumavesi suodatettiin mineraalihiekkakerroksen läpi ja saatiin varsin hyvin sitoutumaan siihen. Haasteiksi muodostuivat veden virtauksen säätely hiekkapatjassa, patjan tukkeutuminen ja perustamiskustannukset. Jos menetelmä saadaan jatkossa helppokäyttöiseksi ja kustannustehokkaammaksi, tekniikalla on mahdollisesti käyttöä kuormittavissa erikoiskohteissa.

Hankkeessa kehitettiin myös veden laadun mittausmenetelmää, joka perustui lähinnä liukoisen fosforin määrään ja sähkökemiallisiin reaktioihin. Menetelmä on käyttökelpoinen muutosten seurannassa ja kuormituspiikkien havainnoinnissa, jos tarkempaa tietoa pitoisuuksista ei tarvita. Menetelmä sopii myös monenlaisiin olosuhteisiin ja sitä voidaan ylläpitää suhteellisen vähällä huollolla.

Näitä uusia menetelmiä kehitetään edelleen. Loppuraportista löytyy lisätietoa.

Maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-alueella

Saloy Oy:n maatalouden saostuspilotti Saaristomeren valuma-alueella -tutkimushankkeen tavoitteena oli vähentää Saaristomeren ulkoista kuormitusta hankekohteena olevien maatalousojien osalta. Hankkeessa osoitettiin, että vesistön ulkoista kuormitusta eli maatalouden tilakohtaista fosforikuormitusta on mahdollista tehokkaasti ja edullisesti vähentää saostamalla, jos katsotaan poistetun fosforin kilohintaa. Toisaalta taas maanomistajalle useisiin hintaviin laitteisiin investointi voi olla kynnyskysymys ja laiteiden toimivuus suurilla virtaamilla vaatii paljon seurantaa huoltoa. Erityisen kuormittavissa rajatuissa kohteissa varmasti käyttökelpoinen menetelmä erityisesti jos saostetulle materiaalille on taloudellisesti järkevää käyttöä. Tutkimuksen yksityiskohtaisempiin tuloksiin voi tutustua hankkeen oheisessa loppuraportissa.

Julkaistu 20.7.2015 klo 14.18, päivitetty 20.7.2015 klo 14.17