Ministeri Tiilikainen kuunteli sidosryhmiä maatalouden uusista vesiensuojelukeinoista

Uutinen 1.10.2018 klo 14.18

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kutsui 1. lokakuuta sidosryhmiä keskustelemaan maatalouden uusista vesiensuojelukeinoista ja siitä, mihin vesiensuojelutoimia pitäisi suunnata. Maatalouden vesiensuojelu on tärkeä osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa, jota ympäristöministeriö valmistelee vuosille 2019-2021.

Ravinteiden kierrätyksen sekä vesien- ja merenhoidon kärkihankkeissa on toteutettu tutkimus-, kehitys- ja kokeiluhankkeita. Hankkeissa on kokeiltu innovatiivisia vesiensuojelumenetelmiä, kuten pellolle lisättäviä maanparannusaineita: kipsiä, rakennekalkkia ja maanparannuskuituja. Tilaisuudessa keskusteltiinkin vilkkaasti siitä, että uusien menetelmien toimivuudesta, kustannuksista ja niiden mahdollisista haitoista tarvitaan lisää tietoa. Kipsistä on eniten tietoa, mutta ennen laajaa käyttöä kaikkia uusia menetelmiä on tutkittava perusteellisesti. Myös eri toimien kokonaisvaikutus ilmaston näkökulmasta olisi selvitettävä.

Yleisö keskusteli myös siitä, että ohjelman vaikuttavuuden kannalta on tärkeää kohdentaa toimet oikein alueellisesti, tilakohtaisesti ja jopa tilalla lohkokohtaisesti.

Hallitus päätti budjettiriihessä esittää Itämeren ja vesiensuojelun tehostamiseksi 15 miljoonaa euron lisärahoitusta vuodelle 2019. Hallitus käynnistää ohjelman Itämeren ja vesien tilan parantamiseksi, minkä määrärahat ovat yhteensä 45 miljoonaa euroa vuosina 2019-2021.

”Hallituksen lisärahalla haetaan kaikkia mahdollisia uusia keinoja, joita pitää kokeilla riittävän isoilla alueilla ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Eri keinot toimivat eri olosuhteissa ja kaikilla on omat rajoitteensa. Niiden rinnalla tarvitaan yhä nykyisiä vesiensuojelumenetelmiä”, ministeri Tiilikainen sanoi.

Ministeri toivoo, että viljelijät lähtisivät mukaan tehostettuun vesiensuojeluohjelmaan. Kun oikeat toimet totutetaan oikeissa kohteissa, ministerin mukaan voidaan saavuttaa huikeita tuloksia jo ohjelman ensimmäisinä vuosina.

#tehoavesiensuojeluun