Ravinteiden kierrätyksen tulokset kiertueella: Joensuu 30.1.2019

Kuinka vesistöt saadaan kuntoon ravinteiden kierrätyksen avulla? Kiertotalouden kärkihankkeissa on parin vuoden aikana tehty töitä vesien tilan parantamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi. Tule kuulemaan mitä on saatu aikaan.

Joensuun tulostapahtumassa kuullaan, miten kierrätysravinteista tehdään lannoitteita erilaisilla tekniikoilla. Urbaanit ravinnekierrot ja erilaisten yritysten muodostamat symbioosit ovat esillä. Vesistönäkökulmasta esitellään uusia valumavesien puhdistusratkaisuja levistä biohiileen. Myös metsätalouden näkökulma ravinnekierrätykseen on esillä.

Aika: 30.1.2019 klo 8:30-17:00
Paikka: Tiedepuisto, Temple of Challence, Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Ilmoittautuminen 22.1.2019 mennessä

Ohjelma

Puheenjohtajana Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
#ravinteetkiertoon

8:30    Aamukahvi

9:00    Avaus: Ari Niiranen, ympäristöministeriö

9:15    Kärkihankekokonaisuuden esittely: Tarja Haaranen, ympäristöministeriö

9:40    Biokaasulaitoksesta konsentroituja kierrätyslannoitteita luomutiloille ja puutarhoihin, Mika Juvonen, Biokymppi Oy

10:00   Jätevesilietteen tuhkan lannoitekäyttö – PAKU Rovaniemi, Satu Pekkala, Napapiirin energia ja vesi Oy

10:20    Jätevesien typen talteenotto nitraattilannoitteeksi Envistone-menetelmällä Jukka Palko, Envitop Oy

10:40   Tauko

10:50   Maatalouden haastavien jakeiden sekä vesistömassojen hyödyntäminen energiana, maanparannusaineena ja ympäristöpalveluina, Juha Luostarinen, Metener Oy

11:10   Prosessiselvitys ruuan alkutuotantopohjaisten materiaalien jälkimädätteiden käsittelystä Aki Heinonen, Punkalaitumen Bioenergia Oy / Metsäsairila Oy

11:30   Puhdasta vettä ja ruokaa tuottava teollisuuksien ravinteiden kierrätysprosessi, Henri Laine, REDONO Oy
 
11:50   Keskustelu

12:00   Lounas ja Hanketori

13:00   Aihekohtaiset rinnakkaissessiot

Urbaanit ravinnekierrot
o Erottelevan ja hajautetun jätevesihuollon kokeilut uudessa kaupunginosassa, Maarit Särkilahti, Tampereen kaupunki
o Jätevesien ravinteet kiertoon mikrolevien avulla , Jussi Huotari, Helsingin yliopisto
o Kuinka tehostaa biojätteen lajittelua ja vähentää ruokahävikkiä vuokra-asunnoissa? Leena Tuominen, HSY
o RAVITAT™ – innovatiivista fosforin ja typen talteenottoa jätevesistä, Paula Lindell, HSY
o Jäteveden ravinteet ja kiintoaine kiertoon viirasuodattimella, Marika Kokko, Tampereen teknillinen yliopisto
o NPHarvest - Uusi kustannus- ja resurssitehokas menetelmä ravinteiden talteenottoon, Anna Mikola, Aalto-yliopisto
o Resurssikontilla ravinteita ja vettä uudelleenkäyttöön, Hanna Kyllönen, VTT

Valumavesien ravinteet kiertoon
o Jokamiehen Ravinnekiertokuutio valumavesien puhdistukseen, Pirjo Rinnepelto, Apila Group Oy
o Maatalouden valumavesien fosfori takaisin pellolle biopolymeerisaostuksella, Anssi Karppinen, SYKE
o Biohiilisuodattamo kokeilussa Sirppujoella, TurkuAMK/ProAgria
o Vedet kirkkaaksi kalastamalla, Anne-Mari Ventelä Pyhäjärvi-instituutti
o Kaksipiippuinen järviruoko - hyötyä ja haasteita, Maria Yli-Renko, Varsinais-Suomen ELY-keskus
o Rankaa ja risua tehostamaan metsätalouden vesiensuojelua Kari-Matti Vuori, SYKE
o Tuhkalla ehkäistään valumaveden happamuuspiikkejä rannikon metsänuudistamisaloilla, Samuli Joensuu, Tapio Oy

Yritysyhteistyö ravinne- ja energiakierroissa
 o Aluemallinnus kenttätyön perustana biokaasulaitosta suunnitellessa, Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy
 o Agroekologinen symbioosi: ruokaa, energiaa ja ravinteita, Ari-Matti Seppänen, Luke
 o Alueellinen Biokierto-malli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi, Jarkko Nummela, HAMK
 o Ruoantuottajien tarjoustaidoilla lisää lähiruokaa ja ravinnekiertoa kuntiin, Riikka Leskinen Valonia  
 o Ravinneneutraali kunta – ravinnekierrätyksen edistäjä alueellaan, Sanna Tikander, VarELY

15:30   Terveiset aihekohtaisista tilaisuuksista

16:00   Hanketori auki

17:00   Tilaisuus päättyy

Julkaistu 24.10.2018 klo 15.15, päivitetty 11.12.2018 klo 13.09