Luonnonsuojelualueiden perustamisen säädösvalmistelu

Käynnissä olevat säädösvalmistelut

Ympäristöministeriö on ryhtynyt säädösvalmisteluun, jossa perustetaan luonnonsuojelualueiksi valtion omistamia ja jo aiemmin suojeluun varattuja alueita. Kaikkiaan alueita perustetaan lähivuosien aikana noin 670 000 hehtaaria. Pääosa alueista perustetaan valtioneuvoston asetuksilla.Säädöksiä valmistellaan yhteistyössä keskeisten alueellisten ja paikallisten tahojen kanssa. Suunnitelmiin liittyvistä näkemyksistä käydään keskusteluja muun muassa maakunnan, kuntien sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Uusien luonnonsuojelualueiden asetusluonnokset lähetetään lausuntokierrokselle ennen valtioneuvoston käsittelyä.

Saimaan luonnonsuojelualueet on perustettu 5.6.2014 annetulla asetuksella 441/2014. Varsinais-Suomen luonnonsuojelualueet on perustettu 13.3.2014 annetuilla asetuksilla 214/2014 ja 215/2014. Suomussalmella sijaitsevat alueet on perustettu 6.3.2014 annetuilla asetuksilla 203/2014 ja 204/2014.

Tällä hetkellä ovat valmisteilla asetusluonnokset Pohjois-Pohjanmaan eteläosiin ja Itä-Lappiin perustettavista luonnonsuojelualueitsa :

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kaikista säädösvalmisteluista saa tarkempaa tietoa Metsähallituksen verkkosivuilla. Sivuilla esitetään muun muassa alueita koskevia yleisiä ja aluekohtaisia luonnoskarttoja.

Julkaistu 8.10.2014 klo 15.13, päivitetty 15.6.2017 klo 10.06