Nitraattiasetuksen valmistelu

Ympäristöministeriö on valmistellut ns. nitraattiasetusta eli asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Uudella asetuksella korvataan nykyinen nitraattiasetus (931/2000).

Miksi asetus uudistetaan?

Nykyisen asetuksen tulkintaan liittyy epäselvyyttä ja asetusta on syytä selkeyttää. Lisäksi EU:n komissiolla on vaatimuksia nitraattidirektiivin täytäntöön panosta. Komissio on edellyttänyt jäsenvaltioita, että ne kiinnittävät huomiota entistä paremmin lannoitusaikoihin, erityisesti lannoitteiden syyslevitykseen, typen enimmäismääriin ja lannoitteiden levittämiseen kalteville pelloille. Komissio on myös esittänyt, että jäsenvaltiot säätävät fosforilannoitteiden käytön enimmäismääristä.

Asetusluonnoksen keskeiset ehdotukset

Lannan ja lannoitteiden varastointia ja käyttöä koskevia säännöksiä tiukennetaan

Lannoitteiden syyslevitysaikaa esitetään lyhennettäväksi kahdella viikolla. Kiristyksellä vähennetään syyslevitystä, jolloin ravinteiden valumariski on suurin sekä ohjataan lannoittamista kasvukaudelle. Vastaavasti lannoitteiden keväällä sallittua levittämisen ajankohtaa aikaistetaan.

Tiukennusehdotusten rinnalla maa- ja metsätalousministeriö valmistelee maaseudun kehittämisohjelmaa. Sen luonnoksessa esitetään investointitukia lantaloiden rakentamiseen ja kattamiseen, etäsäiliöiden rakentamiseen sekä lannan käsittelyjärjestelmien hankintaan. Lisäksi maatalouden ympäristökorvausjärjestelmässä ehdotetaan tuettavaksi lannan levitystä kasvukaudella ja lietelannan sijoittamista peltoon.

Lisäksi ympäristöministeriö selvittää ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä edellytykset lisätä ympäristönsuojelulakiin säännös, joka antaa tietyissä tilanteissa mahdollisuuden poiketa asetuksessa annetuista lannoittamisen aikarajoista. Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi siitä, että lannoitteita ei päästä levittämään kasvukaudella poikkeuksellisen runsaista sateista johtuen.

Uusien ja laajennettujen lietelannan ja virtsan varastointitilojen kattaminen pakolliseksi

Kattamisella estetään sadevesien pääsy lantalaan ja säiliöihin niiden täyttymisen hidastamiseksi sekä ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi.

Asetuksen valmistelu

Nitraattiasetuksen uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotus oli lausunnolla heinä-syyskuussa 2013. Lausuntokierroksella saatiin runsaasti varteen otettavaa palautetta, mitä hyödynnetään asetuksen valmistelussa. Lausuntopyyntö ja annetut lausunnot ovat nähtävillä valtioneuvoston hankerekisterissä:

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Markus Tarasti, ympäristöministeriö, p. 02952 50291, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erityisasiantuntija Leena-Marja Kauranne, ympäristöministeriö, p. 0295 250 123, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Anne Polso, ympäristöministeriö, p. 0295 250 071, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Nitraattiasetuksen muutokset voimaan välittömästi 15.10.2015
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt nitraattiasetukseen esitetyt lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden hyödyntämistä, varastointia ja käsittelyä koskevat muutokset. Muutokset tulevat voimaan välittömästi.
Lue lisää
Usein kysyttyä nitraattiasetuksen soveltamiseen liittyen 30.6.2015
Uuden nitraattiasetuksen soveltamiseen liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä on koottu yhteen. Yhteenvedon tarkoituksena on selventää nitraattiasetuksen tulkintaan liittyviä epäselvyyksiä.
Lue lisää
Nitraattiasetuksen muutos hyväksytty valtioneuvostossa, lannoitteiden levittämistä kaltevilla pelloilla helpotetaan 16.4.2015
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt nitraattiasetuksen muutosehdotuksen. Muutoksen myötä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittämistä kaltevilla pelloilla helpotetaan.
Lue lisää
Julkaistu 27.10.2015 klo 15.26, päivitetty 17.11.2015 klo 10.07