Ramsar-alueet

suo, erämaa
Tapio Heikkilä, YHA Kuvapankki

Suomi on allekirjoittanut maailmanlaajuisen kosteikkoja suojelevan Ramsar-sopimuksen. Sopimus velvoittaa perustamaan luonnonsuojelualueita vesiperäisille maille ja edistämään kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen ja vesilintujen suojelua. Kosteikot ovat maailman uhanalaisimpia elinympäristöjä.

Ramsar-sopimuksen mukaisia kosteikkoluontotyyppejä ovat:

  • Itämeri ja rannikko
  • sisävedet ja rannat
  • suot
  • perinnebiotoopit
  • sisämaan tulvametsät ja rakennetut kosteikot.

Suomella 49 Ramsar-aluetta

Suomella on kaikkiaan 49 Ramsar-aluetta. Ne edustavat mahdollisimman hyvin maamme erilaisia, vesilinnuston kannalta merkittäviä soita, lintujärviä, merenlahtia ja saaristoalueita. Kaikki Ramsar-alueet kuuluvat myös Natura 2000 -verkostoon.

Ramsar-aluetietokannassa on tiedot kaikista Ramsar-alueista.

Suomi on mukana alueellisessa Nordic Baltic Wetlands -verkostossa, jonka tavoitteena on tukea Ramsar-sopimuksen toimeenpanoa ja verkostoitumista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, p. 02952 50198, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 13.1.2015 klo 16.43, päivitetty 19.5.2016 klo 9.30