Strategia tuo valtavirtaan työn luonnon puolesta

Kasvi_Aitovirna  

Jouko Lehmuskallio, YHA kuvapankki

 

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ”Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä joulukuussa 2012. Strategian päätavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä. Se tuo luonnon monimuotoisuuden taloudelliset ja kulttuuriset arvot luonnonvarojen käyttöä koskevan päätöksenteon keskiöön.

Strategia ja sitä tukeva toimintaohjelma toteuttavat Biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta.

Luontostrategialla on vankka kansainvälinen perusta. Se toteuttaa kahden vuoden takaisia kansainvälisiä päätöksiä tehostaa sopimuksen toimeenpanoa maailmanlaajuisesti. Strategiassa on myös otettu huomioon EU:n tavoitteet. Lisäksi perustana ovat laajat kansalliset selvitykset Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta ja siihen vaikuttavista uhkatekijöistä.

Viisi päämäärää

Strategian viidessä päämäärässä korostuu luontoasioiden valtavirtaistaminen kaikkialle yhteiskuntaan, uusien toimijoiden saaminen mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön, vankkaan tutkimustietoon perustuva päätöksenteko sekä Suomen vastuu maailman luonnosta osana kansainvälistä yhteisöä. Strategia linjaa myös saamelaisten perinteisen tiedon kytkemisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Erityinen huomio kiinnitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Uusiutuvia luonnonvaroja tulee käyttää tavalla, joka varmistaa, että ne todellakin uusiutuvat eivätkä vähene. Uusiutumattomia luonnonvaroja taas on käytettävä mahdollisimman ekotehokkaasti.

Toimintaohjelma luonnon puolesta ja ihmisen hyväksi

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön toimintaohjelma vuosille 2013–2020 tavoittelee sitä, että luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysähtyy Suomessa vuoteen 2020 mennessä.

Ohjelman valmisteli ja hyväksyi ympäristöministeriön asettama laajapohjainen -työryhmä, jossa on edustettuina 10 ministeriön lisäksi laaja joukko virastoja, tutkimuslaitoksia, elinkeinojen edustajia, kansalais- ja etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Lisätietoja

Luonnonsuojeluvalvoja Ilkka Heikkinen, p. 0295 250 079, etunimi.sukunimi@ym.fi

Business & Biodiversity Forum kokoaa yritykset puhumaan luonnon monimuotoisuuden merkityksestä liiketoiminnalle 10.11.2015
Vuoden merkittävimmässä ympäristövastuun tapahtumassa Business & Biodiversity Forumissa 11.-12. marraskuuta Helsingissä kuullaan, miten yritykset ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja mikä on sen merkitys liiketoiminnalle. Käytännöistä ja ratkaisuista keskustelee noin 300 yritysten, julkisen sektorin, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajaa ympäri maailman.
Lue lisää
Julkaistu 13.5.2013 klo 12.23, päivitetty 19.5.2016 klo 9.15