METSO-ohjelman suosio jatkuu

Tiedote 30.1.2013 klo 10.38

Metsien monimuotoisuutta turvaavan METSO-ohjelman suosio ei osoita laantumisen merkkejä.  Vuoden 2012 suojelutavoite täyttyi kirkkaasti, kun kaikkiaan 7 504 hehtaaria yksityismaata saatiin suojelun piiriin.

Vapaaehtoisuuteen pohjaava METSO tarjoaa maanomistajalle mahdollisuuden suojella metsäänsä joko pysyvästi tai määräaikaisesti 20 vuoden ajan. Pysyvässä suojelussa vaihtoehtoja on maa-alueen myyminen valtiolle tai sen rauhoittaminen yksityisenä suojelualueena. Lisäksi METSO-ohjelman kautta voidaan hoitaa talousmetsien monimuotoisuutta.

Suojelualueita saatiin vuonna 2012 valtion omistukseen 3085 hehtaaria. Yksityisiä suojelualueita perustettiin 4248 hehtaarin verran. Lisäksi viime vuonna tehtiin 25 kahdenkymmenen vuoden määräaikaista maanomistajan ja valtion välistä suojelusopimusta, joiden yhteispinta-ala on 170 hehtaaria.

Eniten viime vuonna suojeltiin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä sekä puustoisia soita ja soiden metsäisiä reuna-alueita. Eniten uusia METSO-kohteita syntyi Pohjois-Karjalaan, Keski-Suomeen ja Lapin eteläosaan. Jatkossa METSOon toivotaan etenkin lehtoja, korpia sekä kohteita, jotka sisältävät runsaasti järeitä lehtipuita. Myös muunlaiset ohjelman valintaperusteet täyttävät kohteet ovat tervetulleita.

Ympäristöministeri Ville Niinistö on hyvillään tuloksesta. ”Olen erittäin tyytyväinen siihen, että METSO ylitti viime vuonna suojelulle asetetut tavoitteet. On myös hienoa, että suomalaiset maanomistajat ovat ottaneet ohjelman omakseen. Jokainen heistä ansaitsee kiitoksen osallistumisesta monimuotoisen metsäluontomme turvaamiseen. Vaikka työtä riittää myös jatkossa, on METSO vienyt metsien monimuotoisuutta koko ajan parempaan suuntaan.”

Pysyvästä suojelusta maksetaan määräaikaista enemmän

Suojeltujen METSO-kohteiden hehtaarikohtainen korvaus vaihtelee kohteen ominaisuuksien mukaan. Jokaisen kohteen hinta lasketaan erikseen, ja se muodostuu pääosin puuston ja maapohjan perusteella. Keskihinta ei siten kerro myymistä harkitsevalle yksittäisen kohteen korvaustasosta. Hinnat vaihtelevat tyypillisesti 1000 eurosta jopa yli 10 000 euroon hehtaarilta.

Yleisesti ottaen laadukas ja runsas puusto tuo omistajalle enemmän tuloja kuin vähäpuustoinen alue. Metsän sopivuus METSO-kohteeksi ratkaistaan jo alkuvaiheen kartoituksessa. Olennaisinta on, että metsästä löytyy monimuotoista ja arvokasta elinympäristöä, joka täyttää METSOn luonnontieteelliset valintaperusteet. Metsänomistajan tarjouksen pohjalta joko ELY-keskuksen, Metsäkeskuksen tai esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija tarkistaa alueen soveltuvuuden METSO-kohteeksi.

Jos maanomistaja haluaa perustaa metsäänsä yksityisen suojelualueen, hänelle korvataan taloudellisen hyödyn menetys, joka lasketaan puuston käyvän arvon mukaan. Jos metsänomistaja myy alueen valtiolle, hinnoitellaan puuston lisäksi myös maapohjan hinta. Hinnoittelu tehdään ikään kuin alue olisi metsätalousmaata, ja siinä huomioidaan ns. puuntuottamisen kulut.

Määräaikaisen suojelun korvaus on aina huomattavasti pienempi kuin pysyvän suojelun korvaus. Hinnoittelussa otetaan huomioon se, että maanomistaja voi 20 vuoden jälkeen hyödyntää metsäänsä haluamallaan tavalla.

METSO-suojelussa kaupat ovat vapaita myyntivoiton verotuksesta. Yksityisen suojelualueen perustamisesta ja määräaikaisesta rauhoituksesta maksettavat korvaukset ovat niin ikään verottomia.

TAULUKKO: METSO-ohjelmalla suojellut hehtaarit vuosina 
2008-2012

Ylitarkastaja Esa Pynnönen, puh. 0400 143 957, 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [etunimi.sukunimi = esa.k.pynnonen]

Ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, puh.  050 345 0582,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi