Marjastussesonki alkamassa – kertaa sinulle kuuluvat jokamiehenoikeudet

Uutinen 21.7.2017 klo 13.50
mustikka_556

Luonnossa voi vapaasti nauttia mustikoista, kunhan ei mene pihapiireille. © Aarno Torvinen/YHA-kuvapankki

Suomessa luonto on pääosin metsää, soita ja vesistöjä. Näille alueille pääsee kuka tahansa liikkumaan ja virkistäytymään jokamiehenoikeuksien ansiosta. Jokamiehenoikeuksilla on tärkeä rooli myös luontomatkailussa ja luontotuotteiden keruussa. Jokamiehenoikeuksien käyttäjän ja maaomistajan on hyvä tietää, mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia näiden oikeuksien käyttämiseen liittyy.

Suomessa jokamiehenoikeudet ovat hyvin laajat moniin muihin maihin verrattuna. Jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnon monipuolisen käytön, eikä siihen tarvita erillistä lupaa maanomistajalta. Jokamiehenoikeuksien käyttäminen ei myöskään maksa mitään.

Jokamiehenoikeudella voi esimerkiksi pyöräillä tai ratsastaa luonnossa, yöpyä tilapäisesti metsässä, poimia luonnonmarjoja ja sieniä, onkia ja uida. Jokaisen täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että jokamiehenoikeuksien käyttö ei aiheuta haittaa tai häiriötä.

Oletko hyödyntämässä jokamiehenoikeuksiasi esimerkiksi marjanpoimintakauden alkaessa? Ennen lähtöä on hyvä kerrata oikeudet.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti:

Saat:

 •  liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset)
 •  oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)
 •  poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
 •  onkia ja pilkkiä
 •  kulkea vesistössä ja jäällä

Et saa:

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
 • häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
 • kaataa tai vahingoittaa puita
 • ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta
 • häiritä kotirauhaa
 • roskata
 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa
 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Lisätietoja: