Maankäytön ja rakentamisen valmisteilla oleva lainsäädäntö

Ajankohtaista RSS

Lakiehdotus uudisrakennusten energiatehokkuudesta lausunnoille

14.3.2016
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta siten, että uusien rakennusten rakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiarakennuksiin EU:n yhteisten vaatimusten mukaisesti. Lausuntoja voi antaa 13.5.2016 asti.
Kaikki ajankohtaiset

Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti siten, että kaavoituksen ja rakentamisen lupaprosesseja sujuvoitetaan ja normeja puretaan.

Ympäristöministeriön asettama hanke valmistelee lainsäädäntöä ja ohjeita, joilla Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen EU:n yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä valmistelee lainsäädäntöä merialueiden suunnittelulle.

Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti.

Julkaistu 19.12.2014 klo 11.26, päivitetty 13.10.2015 klo 14.51