Asuntosuunnittelu

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että asumiseen tarkoitetut tilat suunnitellaan ja rakennetaan tarkoituksenmukaisiksi ja viihtyisiksi. Asuntosuunnittelulla on edistettävä asumiseen tarkoitettujen tilojen toimivuutta sekä soveltuvuutta erilaisiin ja muuttuviin asumistarpeisiin.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on erityisesti huolehdittava, että ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet otetaan huomioon asuinrakennuksen sijoittelussa, rakennuksen tilojen järjestelyssä ja muussa asuntosuunnittelussa.

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, asuntosuunnittelu:

Asetus Ohje Lisämateriaali
G1 (2005) Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet    

 

 

 

 

Lisätietoja:
Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, p. 02952 50171, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.43, päivitetty 29.12.2016 klo 13.10