Ohjelmat ja strategiat – maankäyttö ja rakentaminen

Säädösten ja hallinnollisten päätösten ohella maankäyttöä ja rakentamista ohjataan ohjelmilla ja strategioilla.

Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät lähiajan tavoitteet määritellään ympäristöministeriön strategiassa Yhdessä kestävään tulevaisuuteen. Ympäristöministeriön tavoitteena on että

  • rakennettu ympäristö on energiatehokas, elinvoimainen ja parantaa ihmisten hyvinvointia
  • luonnon monimuotoisuus ja maisema-arvot säilyvät, ekosysteemipalvelut toimivat ja luonnonvarojen käyttö on kestävää.

 

Muita maankäytön ja rakentamisen valtakunnallisia ohjelmia ja strategioita ovat

  • korjausrakentamisen strategia edistää ennakoivaa kiinteistönpitoa ja korjauskulttuuria
  • kulttuuriympäristöstrategia vahvistaa kulttuuriympäristön arvoa ja suojelua
  • rannikkostrategia turvaa rannikkoalueiden elinvoimaisuutta ja luonnon monimuotoisuutta
  • metropolipolitiikalla vahvistetaan Helsingin seudun kansainvälistä kilpailukykyä ja tasapainoista kehitystä
  • valtioneuvoston periaatepäätös meluntorjunnasta pyrkii siihen, että ympäristön melutasot ja melulle altistuminen saadaan alenemaan
  • aluerakenteen ja liikenteen kokonaiskuvassa muodostetaan valtakunnallinen näkemys pitkällä tähtäimellä tavoiteltavasta aluerakenteesta ja liikennejärjestelmästä.
Julkaistu 30.7.2015 klo 16.15, päivitetty 30.7.2015 klo 16.15