ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017

ERA17, logoERA17-toimintaohjelman tavoitteena on, että Suomi on energiaviisauden kärkimaa ja että Suomi saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo juhlavuonna 2017, Suomen täyttäessä 100 vuotta. Päämääränä on, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö.

ERA17 sai alkunsa tammikuussa 2010, kun silloinen asuntoministeri Jan Vapaavuori kutsui Sitran ja Tekesin kanssa laajan joukon asiantuntijoita kartoittamaan parhaat keinot energiaviisauden edistämiseen.

Toimintaohjelman toteutusta edistää helmikuussa 2011 työnsä aloittanut seurantaryhmä, jonka tehtävänä on kannustaa ja koordinoida eri tahoja toimintaohjelman toimenpiteiden toteuttamiseen päällekkäisyyksiä välttäen.

ERA17, sarjakuva
Leena Ahveninen, YHA Kuvapankki


Seurantaryhmä edistää toimintaohjelmassa esitettyjen osatavoitteiden toteutumista ja seuraa eri alueille kehittyviä hankkeita innostaen yrityksiä ja kuntia. Se koordinoi myös ERA17-toimintaohjelman toteuttamista koskevaa viestintää.

ERA17-toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneiden kanssa eteenpäin

  • Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI
  • Kiinteistöliitto
  • Rakennusteollisuus RT
  • Sitra
  • Suomen Kuntaliitto
  • Tekes
  • ympäristöministeriö.

Seurantaryhmä on jakanut keskenään 31 toimenpiteen omistajuudet. Toimenpiteen omistaja vastaa oman toimenpiteensä etenemisestä ja eri osapuolten välisestä yhteistyöstä. Lisäksi seurantaryhmä työskentelee yhdessä aktiivisesti toimintaohjelman yhteisten tulosten saavuttamiseksi, muun muassa sidosryhmiä tapaamalla.

Lisätietoja

Rakennusneuvos Aulis Tynkkynen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 305, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 28.3.2013 klo 11.52, päivitetty 20.6.2016 klo 13.48