Tule mukaan toimimaan kulttuuriympäristön puolesta!

Ajankohtaista RSS

Skeittiramppi, lähikallio tai nuorisotalo – kilpailu kannustaa lapsia ja nuoria kertomaan omasta kulttuuriympäristöstään

11.5.2016
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu 2016 innostaa lapsia ja nuoria esittelemään heille tärkeitä ympäristöjä tehtävällä Meidän paikka. Kilpailun tavoitteena on edistää kulttuuri-identiteetin rakentumista, kulttuuriympäristön tuntemusta ja paikallisen ympäristösuhteen muodostumista.

skeitaajat kulttuuriympäristö
Skeittaajat Suvilahdessa © Laura Rautjoki | YHA Kuvapankki

Kulttuuriympäristötrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Kulttuuriympäristöä ovat

  • rakennukset, rakennetut alueet, pihat, puistot, liikenneväylät ja rakenteet
  • maisemat, joissa näkyy ihmisen toiminnan vaikutus
  • maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneet ihmisten tekemät muinaiset rakenteet ja muodostelmat

Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ensimmäisestä valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta 20.3.2014. Strategia syntyi laajan yhteistyön tuloksena ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla.

Strategian vision mukaan kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde. Tavoitteena on, että

  • Ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi.
  • Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö elää ajassa ominaispiirteensä säilyttäen.
  • Julkishallinnon voimavarat on suunnattu ohjaamaan kulttuuriympäristön hallittua muutosta.
  • Kulttuuriympäristön monimuotoisuus avaa elinkeinoelämälle menestymisen mahdollisuuksia.

Toimeenpanosuunnitelma

Ympäristöministeriön johtama työryhmä laati yhteistyössä alan toimijoiden kanssa strategiaa konkretisoivan toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelma sisältää 54 konkreettista toimintoa, joista suurin osa on julkishallinnon vastuulla.

Lisäksi tarvitaan muiden organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten toimia paremman kulttuuriympäristön tekemiseksi. Tämän vuoksi ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuvat eri tahoja toimintaan sitoumuksen muodossa.

Kulttuuriympäristösitoumus

Me valtionhallinnossa toteutamme kulttuuriympäristöstrategiaa lukuisin eri tavoin. Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet oman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa, jossa lupaudutaan toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma.

Haastamme myös toimijat strategian toteuttamiseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen välityksellä. Järjestöt, kunnat, oppilaitokset, museot, valtion organisaatiot, korkeakoulut, kiinteistönomistajat, seurakunnat, kansalaiset, yritykset, yrittäjät ja muut toimijat, tulkaa mukaan ja tehkää oma kulttuuriympäristösitoumuksenne.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Suunnittelija Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 095, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30281, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Ylitarkastaja Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30269, etunimi.sukunimi@minedu.fi

tämän sivun lyhytosoite on www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia

Julkaistu 9.6.2015 klo 12.43, päivitetty 3.5.2016 klo 13.12