Tule mukaan toimimaan kulttuuriympäristön puolesta!

Ajankohtaista RSS

Suojelentätä-kampanjan video

#suojelentätä-kuvakisassa etsitään arjen kulttuuriympäristöjä kesäloman ajan

1.6.2018
Ympäristöministeriö on käynnistänyt kesän ajan kestävän #suojelentätä-valokuvakisan, jolla kannustetaan jokaista tarkkailemaan arkista ja läheltä löytyvää kulttuuriympäristöä uusin silmin. Katso kisaohjeet ja liity mukaan!

skeitaajat kulttuuriympäristö
Skeittaajat Suvilahdessa © Laura Rautjoki | YHA Kuvapankki

Kulttuuriympäristötrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Kulttuuriympäristöä ovat

  • rakennukset, rakennetut alueet, pihat, puistot, liikenneväylät ja rakenteet
  • maisemat, joissa näkyy ihmisen toiminnan vaikutus
  • maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneet ihmisten tekemät muinaiset rakenteet ja muodostelmat

Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ensimmäisestä valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta 20.3.2014. Strategia syntyi laajan yhteistyön tuloksena ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla.

Strategian vision mukaan kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde. Tavoitteena on, että

  • Ihmiset arvostavat kulttuuriympäristöä ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi.
  • Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö elää ajassa ominaispiirteensä säilyttäen.
  • Julkishallinnon voimavarat on suunnattu ohjaamaan kulttuuriympäristön hallittua muutosta.
  • Kulttuuriympäristön monimuotoisuus avaa elinkeinoelämälle menestymisen mahdollisuuksia.

Toimeenpanosuunnitelma

Ympäristöministeriön johtama työryhmä laati yhteistyössä alan toimijoiden kanssa strategiaa konkretisoivan toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelma sisältää 54 konkreettista toimintoa, joista suurin osa on julkishallinnon vastuulla.

Lisäksi tarvitaan muiden organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten toimia paremman kulttuuriympäristön tekemiseksi. Tämän vuoksi ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö kutsuvat eri tahoja toimintaan sitoumuksen muodossa.

Kulttuuriympäristösitoumus

Me valtionhallinnossa toteutamme kulttuuriympäristöstrategiaa lukuisin eri tavoin. Ympäristöministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat tehneet oman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa, jossa lupaudutaan toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelma.

Haastamme myös toimijat strategian toteuttamiseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen välityksellä. Järjestöt, kunnat, oppilaitokset, museot, valtion organisaatiot, korkeakoulut, kiinteistönomistajat, seurakunnat, kansalaiset, yritykset, yrittäjät ja muut toimijat, tulkaa mukaan ja tehkää oma kulttuuriympäristösitoumuksenne.

Toimeenpanon eteneminen

Strategian toimeenpanoa edistää ja seuraa opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama koordinaatioryhmä 24.5.2016 - 31.12.2020. Koordinaatioryhmän asiakirjat ovat nähtävillä valtioneuvoston hankerekisterissä.

Strategian toimeenpanoon liittyen on valmistunut seuraavat selvitykset ja raportit

Kulttuuriympäristö ja ilmastonmuutos -seminaarissa 17.1.2018 nähdyt esitykset

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Suunnittelija Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 095, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30281, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Ylitarkastaja Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30269, etunimi.sukunimi@minedu.fi

tämän sivun lyhytosoite on www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia

Julkaistu 9.6.2015 klo 12.43, päivitetty 7.5.2018 klo 17.30