Puurakentamisen toimenpideohjelma

kärkihankepieni
Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta. Ympäristöministeriön johdolla on laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma.

Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä tuetaan metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy pitkän aikaa poissa ilmakehästä. Puun käyttöä lisäämällä vaikutetaan rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Materiaalien valmistuksen ja rakennustyön osuus koko elinkaaren ympäristövaikutuksista korostuu rakennusten käytön aikaisen energian kulutuksen pienentyessä.

Ohjelman tavoitteet ovat:

 • kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa, jotta vientitoiminta on mahdollista
 • tukea biotalousstrategiaa rakentamalla puusta, jolloin lisäämme hiilen pitkäaikaisia varastoja

Puuohjelman painopisteet 2017-2018

 1. Ympäristöministeriö edistää kotimaisia puurakennushankkeita (uudis-, täydennys- ja korjausrakentaminen)
  • Puurakentamisen osaamista kehitetään parhaiten konkreettisten hankkeiden ja niistä saatujen oppien kautta. Tärkeimmät kohderyhmät ja yhteistyötahot ovat kaupunkien rakentamista ohjaavat viranomaiset, rakennuttajat ja puurakennusosateollisuus. Teollisten ratkaisujen ja osaamisen kehittäminen kotimaassa edistää vientimahdollisuuksien realisoitumista.
 2. Ympäristöministeriö tukee alueellisten osaamiskeskittymien muodostumista
  • Puurakentamisen osaamista tukee parhaiten alueellisesti tehtävä pitkäjänteinen kehitystyö rakennushankkeiden kautta. Tällöin osaaminen ja kokemus kumuloituu viranomaisille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, puutuoteosatoimittajille sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatioille.
 3. Ympäristöministeriö vastaa yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä ja asumista koskevien määräyksien kehittämisestä.
  • Säädösohjauksella tuetaan puun käyttöä rakentamisessa. Säädöskehitys perustuu tutkittuun tietoon ja saatuihin kokemuksiin.
 4. Ympäristöministeriö rahoittaa puuohjelman tavoitteita tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.
 5. Kansainvälinen yhteistyö
  • Puurakentamisen ratkaisujen markkina-alue on koko maailma. Yhteistyö puurakentamista kehittävien muiden maiden, erityisesti Pohjoismaiden, kanssa on tärkeää.
 6. Informaatio-ohjaus (viestintä, koulutus)
  • Rakentamismääräysten antamista mahdollisuuksista käyttää puuta tarvitaan koulutusta, viestintäaineistoa ja seminaaritilaisuuksia. Myös toteutetuista kohteista, järjestelmäratkaisuista ja osaamisesta viestiminen edistää alan kehittämistä ja yhtenäisten määräystulkintojen leviämistä.

Mitä teemme ja olemme jo tehneet?

Puurakennushankkeiden edistäminen:

 • Tuemme kaupunkien puurakentamisen edistämisohjelmia
 • Toimivien kaavoitus-rakennuttamismallien kehittäminen –ohjeistus
 • Aktivoimme rakennuttajia informaatio-ohjauksella yhteistyössä rakennuttajaorganisaatioiden kanssa
 • Julkisten vihreiden rakennushankintojen (ml. puurakentaminen) ohjeistus ja seminaarit
 • Käynnistimme Rakennustieto Oy:n kanssa työ ”puu urbaanissa kontekstissa” -ohjeistuksen kehittämiseksi
 • Osallistumme puurakentamisohjelmien aktivointiin ja laadintaan kaupunkien kanssa, mm. kaupunkien puurakentaminen -teemaryhmä on perustettu
 • Osallistumme julkisista vihreistä rakennushankkeista tehtävän ohjeistuksen tuottamiseen. 

Alueellinen kehittäminen:

 • Hankkeiden aikaansaaminen sekä niihin liittyvä kehitystyö rakennuttaja/tutkimus ja kehitysorganisaatiot/yritykset -kolmikannassa
 • Koulutuksen kehittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.
 • Puusuomi-verkoston aktivointi on käynnistetty, tutkitaan yhteyshenkilön palkkausta.

Rakentamismääräykset:

 • Rakentamismääräyskokoelmaa uudistetaan parhaillaan, ja uudet säädökset astuvat voimaan 1.1.2018. Tarkastelemme rakentamismääräyskokoelmaa uusittaessa erityisesti puurakentamisen määräyksiä ja poistamme perusteettomat erityisvaatimukset.

Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminta:

 • Kootaan puurakentamisen kehittämishankkeet ja tulokset valtakunnalliseen tietokantaan yhdessä Puutuoteteollisuuden kanssa.
 • Hiilivarasto puutuotteissa -selvitys, toteuttaja VTT.
 • Puukerrostalojen asukastyytyväisyyskyselyn rahoitus, toteuttaja TTY.

Kansainvälinen toiminta:

 • Rahoitetaan puurakentamisen tutkimushankkeita osana ERA-Net "Forest Value" -tutkimuskokonaisuutta.
 • Puurakentamisen viennin edistäminen yhdessä Team Finlandin kanssa.
 • Osallistutaan yhteispohjoismaiseen puurakentamisen säädökehitystyöhön.
 • Osallistutaan pohjoismaiset puukaupungit verkoston toimintaan.

Osaaminen ja koulutus:

 • Toteutetaan rakennusvalvontakoulutus.
 • Toteutetaan rakennusinsinöörien täydennyskoulutusta.

Ohjelman onnistumisen mittarit

 1. Asuntojen määrä puukerrostaloissa.
 2. Teollisen puurakentamisen osuus puurakentamisesta.
 3. Puuhun perustuvien rakennustuotteiden vienti
 4. Rakennuksiin sitoutunut hiilen määrä.

Lisätiedot:

Ohjelmapäällikkö Petri Heino, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, p. 050 594 9923. etunimi.sukunimi@ym.fi, Twitter: @puuromoottori #puurakentaminen

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeen avustukset kuntien puurakentamisen hankkeisiin – haku käynnissä 5.7. asti 14.6.2018
Ympäristöministeriön johdolla laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma rahoittaa valtionavustuslain (688/2001) mukaisena avustuksena hankkeita, jotka edistävät puun käyttöä kaupunkimaisessa rakentamisessa. Hakuaika on käynnissä 14.6.-5.7.2018.
Lue lisää
Seminaari energiatehokkaan puukerrostalon kosteusturvallisuudesta 28.5. 15.5.2018
Ympäristöministeriö järjestää seminaarin energiatehokkaan puukerrostalon kosteusturvallisuudesta, jossa kosteudenhallintaa käsitellään eri näkökulmista rakentamisen ohjauksessa ja käytännön toteutuksessa. Lisäksi tarkastellaan energiatehokkaan puukerrostalon rakennusfysikaalista toimintaa yleisesti ja Kivistön asuntomessukohteen kosteusmittausten kautta.
Lue lisää
ForestValue Joint Call 2017 – haku avoinna 23.1.2018 asti 16.1.2018
ERA-NET Cofund ForestValuen metsäpohjaiseen biotalouteen liittyvä haku on avoinna 23.1.2018 asti. Haun tavoitteena on rahoittaa hankkeita, jotka auttavat siirtymään fossiilisten ja uusiutumattomien materiaalien käytöstä kestävään biotalouteen.
Lue lisää

Uutiset

RSS
Lisää uutisia

Tiedotteet

RSS
Lisää tiedotteita
Julkaistu 7.10.2016 klo 13.39, päivitetty 19.4.2018 klo 14.45