Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

www.ym.fi/vat-uudistus

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamista. Tavoitteena on, että valtioneuvosto voisi päättää uudistetuista tavoitteista loppuvuodesta 2017.

Uudistettavana on valtioneuvoston 30.11.2000 tekemä ja 13.11.2008 osittain tarkistama päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista.

Kaupunkia ilmasta.
Kaupunkia ilmasta. © Kuva: Heli Vilmi/ YHA-kuvapankki

Tavoitteet uudistetaan, jotta ne vastaisivat mahdollisimman hyvin alueidenkäytön valtakunnallisiin haasteisiin. Ehdotus valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi valmistellaan maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti siten, että tavoitteet koskevat nykyistä rajatummin keskeisimpiä valtakunnallisia näkökohtia, ja ovat nykyistä täsmällisempiä ja konkreettisempia.

Uudistus tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Valmisteluun liittyy ympäristöarviointi sekä ympäristöselostuksen laatiminen. Viranomaistahoilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja näkemyksiä valmistelun eri vaiheissa.

Kuulutus valmistelun käynnistymisestä

Valmistelun aloittamisesta tiedotetaan kuulutuksella ja alustavalla työ- ja arviointisuunnitelmalla, ja viranomaistahoilla ja yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitään uudistamisen lähtökohdista.

Sidosryhmätilaisuus 8.2.2016

Sidosryhmätilaisuus 31.10.2016

Sidosryhmätilaisuus 12.5.2017

(linkki aineistosivulle)

  • Luonnos valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi
  • Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisen ympäristöselostus
  • Taustamuistio lähtökohdista ja valmistelusta

Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet lausunnoilla 30.6.2017 asti

Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevasta valtioneuvoston päätöksestä.

Eduskuntakäsittely

Valtioneuvoston päätös

 

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Timo Turunen, p. 0295 250 303, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, p. 0295 250 143, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 19.2.2016 klo 9.05, päivitetty 17.1.2018 klo 17.04