Kaikkien rakennustuotteiden markkinavalvonta TUKESille 1.1.2015 alkaen

Uutinen 19.12.2014 klo 14.45

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain, jonka mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) vastaa ensi vuoden alusta alkaen kaikkien rakennustuotteiden markkinavalvonnasta. TUKESin valvonta siis laajenee CE-merkittyjen tuotteiden lisäksi koskemaan tuotteita, joilla ei ole CE-merkintää.

Muutos on osoittautunut välttämättömäksi, koska markkinoilla on edelleen laajasti turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyviä tuotteita, joille ei lähitulevaisuudessa ole tulossa CE-merkintää.

CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonta kattaa noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista. Siksi onkin luontevaa, että TUKES huolehtii rakennustuotteiden markkinavalvonnasta kokonaisuudessaan.

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut myös lain, jonka mukaan rakennustuotteelle annettu vapaaehtoinen kansallinen tuotehyväksyntä voidaan tarvittaessa peruuttaa. Tuotehyväksynnän myöntänyt taho voi peruuttaa antamansa hyväksynnän, jos rakennustuote ei tosiasiallisesti vastaa tyyppihyväksyntää, varmennustodistusta tai valmistuksen laadunvalvontasertifikaattia, tai jos tuote aiheuttaa välitöntä vaaraa terveellisyydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.

Jos rakennustuote ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tai sen nojalla annettujen olennaisten teknisten vaatimusten mukainen, voi rakennustuotteen tuotehyväksynnän jatkossa peruuttaa.

Laki astuu voimaan 1.2.2015.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö, p. 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi