Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen

Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen on 1.7.2013 alkaen Suomessa käytössä oleva rakennustuotteiden hyväksyntämenettely.

Rakennuspaikkakohtainen varmentaminen tarjoaa rakennusvalvontaviranomaisille mahdollisuuden varmistaa, että rakennustuote on turvallinen ja soveltuu käytettäväksi kyseisessä rakennuksessa.

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää rakennustuotteen varmentamista rakennuspaikkakohtaisesti, jos:

  • valmistaja ei ole esittänyt millään tavalla rakennustuotteen ominaisuuksia ja
  • rakennusvalvontaviranomaisella on syytä epäillä, että tuote ei täytä olennaisia teknisiä vaatimuksia

Kuten kaikessa rakentamisessa, vastuu rakennustuotteen kelpoisuudesta on viime kädessä hankkeeseen ryhtyvällä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa varmentamisesta koituvista kustannuksista.

Julkaistu 12.6.2013 klo 16.00, päivitetty 8.1.2018 klo 14.37