Vähähiilinen rakentaminen

Ajankohtaista RSS

Vähähiilisessä rakentamisessa on potentiaalia merkittäviin päästövähennyksiin

21.11.2018
Äskettäin ilmestynyt IPCC:n raportti oli karua luettavaa. Vaikka ilmastonmuutoksesta on tiedetty vuosikymmeniä, siihen ollaan havahtumassa vasta nyt. Raportti toi varsin konkreettisesti esiin, millaisia seurauksia olisi 1,5 asteen tai 2 asteen lämpenemisellä – jälkimmäisessä esimerkiksi kaikki korallit käytännössä tuhoutuisivat. Meidän on pystyttävä parempaan.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomi voi saavuttaa kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, myös rakennussektorin päästöjä on saatava alas. Käytön aikaisen energiankulutuksen rinnalla tulee seurata rakennuksen koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Energiatehokkuudesta elinkaareen

elinkaariRakentamisen ympäristöohjaus Suomessa on toistaiseksi keskittynyt rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen ja käytön aikaisten päästöjen vähentämiseen. Kun vuonna 2018 on uusien energiamääräysten myötä siirrytty uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen, on uudisrakentamisen energiatehokkuudessa tämän jälkeen vain niukasti kiristämisvaraa.

Olemassa olevassa rakennuskannassa on runsaasti päästövähennyspotentiaalia, mutta energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät korjaukset kytketään pääasiassa muiden korjausten yhteyteen. Näin Suomen koko rakennuskannan voidaan odottaa korjautuvan energiatehokkaaksi vasta vuosisadan puoliväliin mennessä.

Rakennussektorin päästövähennystalkoissa onkin etsittävä uusia avauksia. Valmisteilla olevassa rakentamisen ohjauksessa tarkasteluun on otettu ennen kaikkea rakennuksen elinkaaren alku- ja loppupää eli rakennusmateriaalien valmistus, rakentaminen, rakennusjätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys.

Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin koekäyttöön julkisissa rakennushankkeissa.  Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Lue lisää tämän sivuston muista osioista:

Lisätietoja:

Yliarkkitehti Harri Hakaste, p. 0295 250 074, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, p. 0295 250 268, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 11.9.2017 klo 15.18, päivitetty 17.10.2018 klo 11.05