Ympäristöministeriö – yhdessä kestävään tulevaisuuteen

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Ympäristöministeriön tavoitteena on olla yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja

  • kestävän kehityksen,
  • hyvän elinympäristön ja
  • monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ympäristöministeriötä johtaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeriö vastaa hallinnonalansa

  • strategisesta suunnittelusta
  • ohjauksesta ja voimavaroista
  • säädösvalmistelusta
  • kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja.

Lisäksi ministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja.

Ajankohtaista RSS

Ympäristöministeriössä on siirrytty @ym.fi-päätteisiin sähköpostiosoitteisiin

31.5.2017
Ympäristöministeriön sähköpostiosoitteet ovat vaihtuneet @ymparisto.fi -päätteisistä uusiin @ym.fi -päätteisiin osoitteisiin. Myöskään miljo.fi tai environment.fi -päätteiset sähköpostiosoitteet eivät enää ole käytössä ministeriössä. Vanhaan osoitteeseen lähetettyjä viestejä ei enää lähetetä edelleen, vaan viestit on lähetettävä muodossa etunimi.sukunimi@ym.fi, jotta ne tulevat perille.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 8.7.2015 klo 14.04, päivitetty 31.5.2017 klo 13.10