Organisaatio

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toimii sekä maa- ja metsätalousministeriön että ympäristöministeriön päällikkönä ja käsittelee näille ministeriöille kuuluvat asiat.

Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä.

Ympäristöministeriön organisaatiokaavio
 
 
Julkaistu 5.3.2013 klo 13.59, päivitetty 3.11.2015 klo 16.31