Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa asioista, jotka koskevat

  • luonnonsuojelua
  • maisemanhoitoa
  • luonnon virkistyskäyttöä
  • pinta- ja pohjavesien sekä merien suojelua
  • maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä muun maaseudun ja luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelua
  • ympäristövaikutusten arviointia
  • alueellisen yhteistyön ympäristönsuojeluhankkeita.
maisema
Tapio Heikkilä, YHA Kuvapankki

Osaston päällikkö
ylijohtaja Ari Niiranen, p.050 305 4998, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @AriNiiranen

Ylijohtajan sihteeri
osastosihteeri Ritva Illman, p. 050 364 7359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 5.3.2013 klo 13.41, päivitetty 17.7.2017 klo 9.02